Illustraties bij gedichten van Vestdijk

Illustraties bij de muzikale uitvoering van gedichten van Simon Vestdijk door leerlingen van RSG Simon Vestdijk.
Uitreiking Anton Wachterprijs en Ina Dammanprijs, Harlingen, 8 november 2014.
'Terugblik' en 'Keuvelend met verliefde kronen'
Maake van Leunen (Terugblik)  Nu 'k met haar voortleef, hunkerend naar zoen En streeling, is zij wel mijn liefst bezit; Silke van Reeuwijk (Terugblik)  ..Maar 'k zou, nu ik niets beters weet dan dit, Die eerste koelheid over willen doen. Noemi Tuinstra (Terugblik)  ...Die morgenkoelte, die het moe verdriet Nog niet als schaduw onder 't zonlicht draagt, Maria Zernova (Verliefde kronen)  Keuvelend met verliefde kronen, Ruischend de een, rits’lend de ander,
Orren Smeding (Verliefde kronen)  ...Zijn beuk en berk gaan samenwonen Als lotgenoten van elkander, Sipke Hager (Verliefde Kronen)  ...In zulk een inn’ge eendracht, dat Men aan de witte schors moet vragen Wie of het berkenloof zal dragen