Archief

Het archief van de Vestdijkkring bevindt zich in de centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam. Het is mogelijk om het archief te raadplegen. Zie de regeling raadpleging archieven (onderaan deze pagina).

Het archief omvat:


DE VESTDIJKKRING

 • Vestdijkkronieken en Vestdijkjaarboeken (compleet)
 • Verslagen van de bestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en correspondentie, vanaf 1972
 • Verslagen redactievergaderingen en correspondentie, vanaf 1993
 • Vestdijk archiefmappen met kranten- en tijdschriftartikelen
  • Anton Wachter – & Ina Dammanprijs
  • Biografen/biografieën/ biografisch (2x)
  • Bijzondere collectiestukken
   • tekeningen van S.V
   • dagboek S.V
   • transcriptie dromen S.V.
   • rouwkaart moeder Vestdijk
   • brief universiteit Groningen aan Vestdijk over toekenning eredoctoraat
   • brief van Mieke Vestdijk aan Ria Albers met ontwerp beeldje Ina Dammanprijs
   • foto Koningin Juliana in gesprek met Vestdijk en Chris Leeflang op Boekenbal 1952 (Partican Pictures)
   • Bulkboek: De koperen tuin in hoorspelserie door Yvonne Keuls
   • cd van Omrop Fryslân met opnames van een uitzending over het conflict tussen Mieke Vestdijk en de Vestdijkbiografen Visser/Wadman.
  • Brieven & correspondentie
  • Essays / essayist
  • Dichtbundels/gedichten
  • foto’s, folders, posters
  • Herdenkingen/ / Necrologieën / 100ste geboortedag
  • Interviews
  • Media/radio + tv/ tentoonstellingen
  • Muziek/-essays
  • Novellen/ verhalen
  • Prijzen, onderscheidingen, Nobelprijs
  • Romans i.v.v. Verzamelde werken
   • Anton Wachter cyclus algemeen/1. Kind tussen vier vrouwen/ 2.Meneer Visser’s Hellevaart
   • 3. Terug tot Ina Damman/ 4. Else Böhler/ 5. Het vijfde zegel
   • 6. De nadagen van Pilatus/ 7. Sint Sebastiaan
   • 8. Surrogaten voor Murk Tuinstra/ 9. Aktaion onder de sterren
   • 10. Rumeiland/11. De zwarte ruiter/12. Ierse nachten/ 13. De andere school
   • 14. Ivoren wachters/ 15. De vuuraanbidders/ 16. Pastorale 1943
   • 17. Puriteinen en piraten/ 18. De redding van Fré Bolderhey/ 19. Bevrijdingsfeest
   • 20. De kellner en de levenden/ 21. De koperen tuin/ 22. De vijf roeiers
   • 23. De dokter en het lichte meisje / 24. De verminkte Apollo/ 25. Op afbetaling
   • 26. De schandalen/ 27. Het glinsterend pantser / 28. De beker van de min/29. Open boek
   • 30. De vrije vogel …/ 31. De arme Heinrich/ 32. De rimpels van EO/ 33. De ziener
   • 34. De laatste kans/ 35. De filosoof …/ 36. Een moderne Antonius/ 37. De held van Temesa
   • 38. Een alpenroman/ 39. Bericht uit het hiernamaals/ 40. Het genadeschot/ 41. Juffrouw Lot
   • 42. Zo de ouden zongen/ 43. De onmogelijke moord/ 44. Het spook en de schaduw/ 45. Een huisbewaarder
   • 46. De leeuw en zijn huid/ 47. De filmheld en het gidsmeisje/48. De hotelier doet niet meer mee/49. Het schandaal der blauwbaarden
   • 50.Vijf vadem diep/ 51. Het verboden bacchanaal/ 52. Het proces van Meester E. / 53. Nagelaten romanfragmenten De persconferentie/ Aeolusharp
   • Romans met anderen + herdrukken
  • Vestdijkfilms en Vestdijk in theater
  • Vestdijk + Vestdijkkring (berichten in de pers)
  • Vestdijkstudie/Vestdijkthema’s
  • Vrouwen van Vestdijk
  • Wandelingen / bijzondere locaties
 • Beeldhouwwerken (voor afbeeldingen zie pagina Memoria)
  • de bronzen buste van Vestdijk vervaardigd door Pieter d’ Hondt
  • een miniatuur van het Anton Wachterbeeld in Harlingen gemaakt door Suze Boschman-Berkhout

KINDERBOEKEN VAN SIMON VESTDIJK

img016

 

Mieke Vestdijk heeft 28 kinderboeken in bruikleen gegeven uit de bibliotheek van de jonge Simon Vestdijk. Zie ook de beeldbank van de Vestdijkkring waar een aantal afbeeldingen hiervan te vinden zijn.

 •  Floris de Vijfde, door E. Molt, geïllustreerd door H.C. Louwerse, uitg. P. Kluitman, Alkmaar 1906
 • De drie matrozen van Michiel de Ruyter, door Joh.H. Been, geïllustreerd door J.H. Isings Jr., uitg. P. Kluitman, Alkmaar 1907
 • De zwervers op de grenzen, door Gustave Aimard, uit het Fransch, met platen van CHs. Rochussen, Rotterdam, D. Bolle [jaartal onbekend]
 • De zwervers op de grenzen, door Gustave Aymard, derde druk, Rotterdam Elsevier 1882
 • Vrij-kogel of de wolvin der prairiën, door Gustave Aimard, uit het Fransch, met platen van CHs. Rochussen, Rotterdam, D. Bolle [jaartal onbekend]
 • Unac de Indiaan, door Lucien Biart, met 8 platen, Rotterdam, D. Bolle [jaartal onbekend]
  img011
 • Lotgevallen van een geit, door Christine Doorman, met 8 platen, Amsterdam, Tj. Van Holkema, [jaartal onbekend]
 • De roode terreur of De lotgevallen van twee Amerikaansche jongens onder de roode vlag van de Commune, door Edward King, uit het Engelsch vertaald door Johanna, met vier platen,
  Amsterdam, H.C A. Campagne & Zoon, [jaartal onbekend]
 • Duisternis en Licht of De zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders, Naar het Engelsch voor kinderen bewerkt door Betsy, tweede druk, Nijkerk, G.F. Callenbach, [jaartal onbekend]
 • Het slot op den hoef, door C. Joh. Kieviet, geïllustreerd door C. Koppenol, de Oranje-bibliotheek voor jongens en meisjes, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam [jaartal onbekend]
 • Verhalen en Sprookjes bij de plaatjes van Verkade’s Album No.3, bewerkt en naverteld door Tante Lize, uitgave der firma Verkade en Comp. Zaandam [jaartal onbekend]
 • De dageraad van een keizerstroon of Het tweede tijdperk van de Fransche Revolutie, door P. J. Andriessen, vijfde druk, Leiden, A.W. Sijthoff [jaartal onbekend]
 • De kolossus der negentiende eeuw, of Frankrijk in den bloeitijd van het Keizerrijk, door P. J. Andriessen, vijfde druk, Leiden, A. W. Sijthoff [jaartal onbekend]
 • De tocht naar Rusland of het begin van den val van het Keizerrijk 1812, door P. J. Andriessen, derde druk, Leiden, A.W. Sijthoff [jaartal onbekend]
 • Eldorado en Het monsterkanon van Staalstad, gevolgd door Meester Zacharias, door Jules Verne, Rotterdam, Jacs. G. Robbers [jaartal onbekend]
  Jules Verne
 • In de ingewanden der Aarde, door Jules Verne, met 11 platen, Uitgevers-Maatschappij Vivat, Amsterdam, [jaartal onbekend]
 • Uit het kinderleven, Rijmpjes en vertelseltjes voor het Kleine Volkje, door P. Louwerse, geïllustreerd, [jaartal onbekend]
 • Zonnestralen in school en huis, Vertellingen door Henr. Dietz en Kath. Leopold, derde bundel met 7 platen naar teekeningen van B. Bueninck, J.E. Wolters, Groningen, 1900
 • De Negerhut (Uncle Tom’s cabin), een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika door Harriet Beecher Stowe, naar de 20sten Amerikaansche druk uit het Engelsch vertaald door C.M. Mensing,
  geïllusteerd met 70 gravuren van Braakensiek en anderen, Gebr. E. & M. Cohen, [jaartal onbekend]
 • De dierenwereld, door H. Leutmann, Voor Nederland bewerkt door Philozoüs, Met 263 Afbeeldingen, naar de natuur geteekend, Tweede druk, bezorgd door J.J. Hof, Amsterdam Cohen Zonen, 1906
 • Grieksche mythen en sagen, naar de 18de Duitsche uitgave van Gustav Schwab, door Nellie, Voor kinderen van omstreeks 12 jaar en ouder, (eerste bundeltje), uitgave Masereeuw & Bouten, Rotterdam (hierin aantekeningen Simon)
 • Idem, tweede bundeltje
 • Idem, vierde bundeltje
 • Vertellingen van Moeder de Gans, met illustratiën van Gustave Doré, uitgaafjes per verhaal, [bijna vergaan]
 • Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoe, naar de oorspronkelijke uitgave bewerkt door G. Velderman, met 12 gekleurde platen van Jos. Scheidel Jr. [jaartal en uitgever onbekend]
 • Voor ’t Jonge Volkje, geïllusteerd tijdschrift voor de jeugd, onder redactie van P. Louwerse, negen-en-veertigste deel, Zutphen, Schillemans & Van Belkum [jaartal onbekend]
 • Idem, een-en-vijftigste deel [jaartal onbekend]
 • Vrienden en vijanden uit het Dierenrijk, beschreven voor oud en jong door Dr. J. E. Rombouts, met ca. 250 oorspronkelijke platen grootendeels naar photographiën van den schrijver, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf [jaartal onbekend]

Daarnaast zijn er nog een aantal andere kinderboeken –niet uit de bibliotheek van Simon- waarvan bekend is dat hij deze kinderboektitels wel heeft gelezen (schenking: dr. H.T.M. van Vliet)


ARCHIEF VAN HANS VISSERhans_visser

1.  Albums
–    Fotoalbum familie Vestdijk
–    Album ansichten van Harlingen
–    Album Leeuwarden I, II en III

2.   Correspondentie & Documentatie
2.1    brieven aan Vestdijk (lade)
2.2    varia over Vestdijk
–    diversen over Vestdijk (lade)
–    handschriften van Vestdijk (lade)
–    interviews met Vestdijk (lade)
–    lezingen over Vestdijk (lade)
–    m.b.t. Vestdijk (lade)
–    RHBS (lade)
–    Vestdijk en de muziek (lade)
2.3    brieven aan Visser (diverse laden)
2.4    brieven van Visser (diverse laden)
2.5    personen
–    Gregoor (2 laden)
–    Henkels (lade)
–    Wadman (lade)
2.6    Necrologieën (lade)

3.  Mappen & Ordners
3.1 Biografie
–    16 ordners met aantekeningen en voorstudies voor de biografie
–    Brieven rond de Vestdijkbiografie
–    4 mappen met brieven aan Hans Visser
–    Vergaderingen van de begeleidingscommissie biografie
–    Heibel over de biografie in de pers
–    Receptie van de biografie
–    Biografie in verkorte versie
–    Nagelaten, herziene versie van zijn biografie:
     Simon Vestdijk, een schrijver die schept uit een gemis (2001).

3.2 Leven van Vestdijk
–    1898-1917 jeugd
–    1917-1927 studententijd
–    1928-1934 Haagse periode
–    1935-1936
–    1937-1939
–    1940-1944
–    1945-1946
–    1947-1949
–    1950-1955
–    1956-1958
–    1959-1964
–    1965-1971

3.3 Onderwerpen
–    Avontuur met Titia (map)
–    Brieven van Vestdijk (map met manuscripten)
–    Essays en kritieken van Vestdijk (2 mappen)
–    Artikelen van Vestdijk in NRC, drie mappen 1) 1934-1937, 2) 1937-1938, 3) 1938-1942
–    Artikelen van Vestdijk in Algemeen Dagblad en Het Vaderland
–    Artikelen van Vestdijk in Het Parool
–    Gedichten (3 mappen)
–    interviews, prijzen, herdenkingen (map)
–    Kind tusschen vier vrouwen (map)
–    Kota Inten (map)
–    Meneer Vissers hellevaart (2 mappen)
–    recensies essays en gedichten (map)
–    recensies romans (2 mappen)
–    Vestdijk en astrologie
–    Vestdijk en Henkels
–    Kinderboeken van Vestdijk
–    Handschriften van Vestdijk
–    Vestdijk chronologisch
–    Vestdijk en het kinderboek

4.  Vestdijkkring & Vestdijkkroniek

–    Varia o.a. over Anton Wachterprijs in de pers
–    Voordrachten en brief Brakman, brief Nord
–    Diverse mappen over de periode 1998-2001

ARCHIEF VAN WIM HAZEUIMGP2796_bewerkt-1

 • Hoorspeldiskette in 3 delen naar de roman De Vuuraanbidders
 • Hoorspeldiskette in 8 delen naar de Anton Wachtercyclus
 • Diskette Omroep Fryslân met interview mevrouw Vestdijk en reactie van Anne Wadman net vóór het verschijnen van het proefhoofdstuk; en het forum over de biografie in Harlingen op de Vestdijkdag, mei 1984
 • Videoband van gesprek Henriette van Eyk en Jeanne van Schaik-Willing over Vestdijk
 • Videoband Vestdijk literaire ontmoetingen 1964
 • Videoband documentaire Vestdijks Harlingen
 • Geluidscassette ‘huisgesprekken’ Nol Gregoor met Vestdijk (eind jaren vijftig); aan de orde komen de Slingeland-triologie; werken met een romanschema, en werken zonder romanschema (KRO-radio maart 1985)
 • Inleiding van Nol Gregoor (met nagesprek) voor de Vestdijk-leeskring Utrecht 13-2-1981 (twee geluidsbanden, incl. Saar Bessem over W. Pijper met herinnering aan Vestdijk.
 • Brief van F.B.F. Rasker en W. Verstappen van 25 mei 1976, namens Spieghel Filmproductie aan Nijgh & Van Ditmar over oprichting Spieghel Filmproductie vof om Pastorale 1943 te gaan verfilmen (kopie)
 • Brief van Wim Verstappen aan Mieke Vestdijk van 13 juni 1977 over de film Pastorale 1943 (origineel)
 • Brief van Wim Verstappen aan Mieke Vestdijk van 12 januari 1979 over de film Pastorale 1943 en andere plannen o.a. met Bevrijdingsfeest, Rumeiland, Iersche Nachten (origineel)
 • Brief van Wim Verstappen aan Mieke Vestdijk van 26 februari 1979 over opbrengsten van de film Pastorale 1943 (origineel)
 • Brief van Wim Verstappen aan Mieke Vestdijk van 5 januari 1980 over uitzending van tv-serie Nederland 1943 door TROS naar Pastorale 1943  (origineel)
  Brief van Wim Verstappen aan Mieke Vestdijk van 3 november 1982 over plan voor verfilming van De zwarte ruiter (origineel)
 • Brief van Mieke Vestdijk aan Wim Verstappen van 8 november 1982 met positieve reactie op plan De zwarte ruiter (kopie)
 • Brief van Wim Verstappen aan Mieke Vestdijk van 25 november 1982 dankt haar voor brief (origineel)
 • Brief van Wim Verstappen aan Mieke Vestdijk van 23 augustus 1983 aan Mieke Vestdijk over het weer zien van de film Het verboden bacchanaal in België tot groot vermaak (origineel)

(bijgewerkt 4 december 2015)


ARCHIEF VAN THEO GOVAARTPOEZIE CD

Het archief omvat eerste drukken van Vestdijk-uitgaven uit de bibliotheek van Theo Govaart (1921-2013).

 


RAADPLEGING ARCHIEVEN

Toestemming
Voor raadpleging van de archieven is toestemming nodig. De toestemming kan worden aangevraagd bij het bestuurslid van de Vestdijkkring dat speciaal belast is met het archiefbeheer (zie onder contact). Het bestuurslid adviseert het bestuur over de ontvangen aanvraag.
Aanvragen voor raadpleging dienen schriftelijk te geschieden, met vermelding van reden(en) en doel(en) van de raadpleging, alsmede van de naam , functie en ondertekening van degene onder wiens verantwoordelijkheid de aanvraag valt.
In de aanvraag is zo precies mogelijk aangegeven in welke archiefstuk(ken) inzage wordt gevraagd.
Publicatie of openbaarmaking van archivalia is alleen toegestaan als de belangen van personen en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet worden geschaad.

Raadpleging
De bezoeker van het archief kan alleen op afspraak de archivalia raadplegen. Reproductie van archivalia is alleen toegestaan op uitdrukkelijk verzoek en hierop verkregen toestemming. Hiervoor te maken kosten worden in rekening gebracht.

Uitleen
Voor uitleen van archivalia geldt in principe eenzelfde procedure als voor raadpleging. In het algemeen zal voor uitleen een terughoudend beleid worden gevoerd. Aan uitleen zijn kosten verbonden voor de lener van de archivalia.

Contact
Voor aanvraag kunt u contact opnemen met Wilbert van Walstijn, e-mail: wvanwalstijn@hotmail.com.