Kronieken (aflopende volgorde)

Archief kronieken

Een korte inhoudsbeschrijving van de nummers van de Vestdijkkroniek in aflopende volgorde


Nabestellen
Losse nummers van de kronieken zijn verkrijgbaar door overmaking van € 13,45 (€ 10,- + € 5,- verzendkosten) op ING rekeningnummer NL21INGB0002652301 t.n.v. de penningmeester, Kees Meekel, van de Vestdijkkring te Amsterdam, onder vermelding van Vestdijkkroniek, jaargang en nummer.

Vestdijkkronieken van voor 1996 zijn nog beperkt verkrijgbaar voor € 7,50 per stuk inclusief verzendkosten. Meer informatie bij het secretariaat (020-4904724).

Van artikelen uit de niet meer leverbare nummers kan, tegen vergoeding van de kosten, een kopie worden besteld.
Op de website van dbnl (digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren) zijn de teksten beschikbaar van een beperkt aantal artikelen van de Vestdijkkronieken en de Vestdijkjaarboeken uit voorgaande jaren, waarvoor dbnl toestemming voor publicatie heeft ontvangen van rechthebbenden.


Nummer 143, (92 blz.), 2024

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (XXIX) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Vestdijk in de bergen 4 (vervolg)
  • André Reijnders, Het spook en de schaduw: geen meesterwerk?
  • Reactie op Het spook en de schaduw: een leesverslag (Vestdijkkroniek 142)
 • Thema: Symposium
  • Wim Hazeu, Inleiding Vestdijksymposium, Amsterdam, 28 oktober 2023
  • Willemijn van Dijk, De brug van Caligula, De nadagen van Pilatus en de oudheidromans van Vestdijk
  • Ad van Liempt, Simon Vestdijk en de Tweede Wereldoorlog
  • Jan van der Vegt, Vestdijk en zijn romans over Ierland, Kanttekeningen bij een uitheemse inspiratie
  • Wilbert van Walstijn, Mens en God, Vestdijks De vuuraanbidders
 • Han Vossen, Brieven van S. Vestdijk aan Antonia Graszl: een verkenning.
  Een derde Ina Damman?
  Deel 2
 • Emanuel Overbeeke, Vestdijk, Bruckner en de Bruckner-receptie
 • Reacties
  • Bas Verwey, Bezoek aan Antonia Grazsl
  • Nico Keuning, Het meetlatkundig denken van Onno Z., Over de controverse Simon Vestdijk en Gerard Reve
  • Ton van Rijn, Brief
 • Ronald Ohlsen, Dichtcolumn: Doge en sigisbeo
 • Lof & Blaam
  Flip Hammann: Vestdijk en Gerrit Kouwenaar
 • Rubrieken

 Verwacht in Vestdijkkroniek 144

Aflevering 144 verschijnt in oktober 2024 en zal uitvoerig terugblikken op het Literaire Festival in Harlingen op zaterdag 22 juni 2024, met aandacht voor de uitreiking van de Anton Wachter-prijs en de Ina Damman-prijs.
Daarnaast vindt de lezer nieuwe afleveringen van vaste rubrieken: voortzetting van de serie ‘Wij zijn van elkaar’, de briefwisseling Vestdijk – Van Eyk, aflevering 30; Literaire Genootschappen;  Uit de archieven; Vestdijk in de bergen en de poëziecolumn van Ronald Ohlsen.
Bovendien  zal er aandacht worden geschonken aan de studie van Siep Kooi over de slotzinnen van Vestdijks romans en is er een artikel over Vestdijk en sport, in het bijzonder korfbal.
Aflevering 144 zal een nieuw omslag krijgen.


Nummer 142, (88 blz.), 2023

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (XXVIII) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Vestdijk in de bergen 4
  Leo Willemse, Het spook en de schaduw: een leesverslag
 • Thema: Uit de archieven
  • Vestdijk en B. Mourits, Berichten uit de Koude Oorlog
  • Flip Hammann, Een roman die er nooit kwam: De bruiloften der ziel
  • Wim Hazeu, Vestdijk en Ans Koster, Brieven en het testament
  • Peter van Schijndel, Het buikbandje
  • Sytske Veltman en Albert van der Meer, Marie van den Bogaard; surrogaat voor Ina Damman?
  • Han Vossen, Brieven van S. Vestdijk aan Antonia Graszl: een verkenning. Een derde Ina Damman? Deel 1
 • Lof & Blaam
  Flip Hammann over J.J. Voskuil
 • René Hesselink, Column
  Winkeldagboekarchief
 • Ronald Ohlsen, Dichtcolumn
  Auf dem Wege zur Blaueishütte geschrieben
 • Wim Zonneveld, Simon en Cato, Harlingen, februari 1912
 • Wilbert van Walstijn, Niemand wilde van Forum af, maar de ondergang was onontkoombaar
 • Boekbespreking
  Flip Hammann, Victor van Vriesland en Vestdijk
 • Rubrieken

Verwacht in Vestdijkkroniek 143

Aflevering 143 verschijnt begin maart 2024 en zal uitvoerig verslag doen van het symposium over ‘Vestdijk en de geschiedenis’, op zaterdag 28 oktober 2023.
Daarnaast treft de lezer nieuwe afleveringen aan van vaste rubrieken: de briefwisseling Vestdijk-Van Eyk, Vestdijk in de bergen, Literaire Genootschappen, Lof & Blaam, de gedichtencolumn en Rubrieken.
Bovendien volgt aflevering twee van Vestdijks brieven aan Antonia Graszl en is er aandacht voor Vestdijk en de muziek: Peter van Schijndel schrijft over niet-herdrukte muziekrecensies en Emanuel van Overbeeke over Anton Bruckner.


Nummer 141, (82 blz.), 2023

 • Hans van Velzen, 50 jaar Vestdijkkroniek!
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (XXVII) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Flip Hammann, Literaire genootschappen 3
 • Thema vestdijkianen aan het woord
  • Wilbert van Walstijn over Meester Eckhart
  • Emanuel Overbeeke over Vestdijk en Stravinsky
  • Kees ’t Hart over de stijl van Vestdijk
  • Ronald Ohlsen over de sonnetten van Vestdijk
  • T.M. van Vliet over Vestdijk en Bloem
  • Nico Keuning over Vestdijk en Belcampo
 • Lof & Blaam
  Peter van Schijndel, Een fout boekje
 • René Hesselink, Column, Inkoop boeken
 • Uit de archieven 3
  • Jeanine Otten/Flip Hammann, ‘Feuilles Mortes’ anno 1962
 • Rubrieken

Verwacht in Vestdijkkroniek 142

Aflevering 142 verschijnt half oktober a.s. Na de jubileumnummers is het de bedoeling dat de redactie komt met een themanummer ‘Uit de archieven’. Al enkele keren aangekondigd is een artikel over de onvoltooide roman Bruiloft der ziel; er komt aandacht voor enkele nooit gebundelde muziekrecensies, Wim Hazeu zal aandacht vragen voor een lange brief van Vestdijk aan Geertjan Lubberhuizen en wij tonen een schilderijtje van de boerderij waarin Tjitske van der Staag, alias Marie van den Bogaard, woonde.
Bovendien zal nummer 142 vooruitlopen op het symposium ‘Vestdijk en de geschiedenis’, te houden op zaterdag 28 oktober 2023, zoals te doen gebruikelijk in de OBA aan de Oosterdokskade in Amsterdam.
Daarnaast zal de lezer nieuwe afleveringen van vaste rubrieken aantreffen: de briefwisseling Vestdijk-Van Eyk, Vestdijk in de bergen, Literaire Genootschappen, de column van René Hesselink en Rubrieken. Met de heer Ronald Ohlsen hoopt de redactie een auteur voor een vaste poëzierubriek te hebben aangetrokken.


Nummer 140 (74 blz.) 2022

 • Vijftig jaar Vestdijkkring
  Hans van Velzen, Toespraak bij de herdenking van de 50ste verjaardag van de Vestdijkkring op 2 februari 2022
 • Anton Wachterprijs en Ina Dammanprijs 2022
  Flip Hammann, Verslag Literatuurfestival Harlingen
  Juryrapporten
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (XXVI) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Vestdijk in de bergen 3
  Roel Jonker, De arme Heinrich
 • Flip Hammann, Literaire genootschappen 2
 • Nico Keuning, Vorm of vent, fris of goor, Max de Jong en Simon Vestdijk
 • Wilbert van Walstijn, De pijn van een ‘onbeantwoorde liefde’
 • Lof & Blaam
  Flip Hammann, Vestdijk en Maarten Biesheuvel
 • René Hesselink, Column Boekenjacht
 • Boekbespreking
  Flip Hammann, Hella S. Haasse en Vestdijk
 • Rubrieken

Verwacht in Vestdijkkroniek 141

Aflevering 141 verschijnt half maart a.s. Het wordt opnieuw een jubileumnummer: in maart 1973 verscheen het eerste nummer van de Vestdijkkroniek. De redactie heeft contact met vestdijkologen en vestdijkianen en heeft hun gevraagd om een bijdrage. Toezeggingen zijn er al van

 • Hans van Velzen
 • Wilbert van Walstijn
 • Wim Hazeu
 • Kees ’t Hart
 • Emanuel van Overbeeke
 • Ronald Ohlsen

Daarnaast zal de lezer nieuwe afleveringen van vaste rubrieken aantreffen: Vestdijk in de bergen, Literaire Genootschappen, Uit de archieven, de column van René Hesselink en Rubrieken.

 


Nummer 139 (88 blz.) 2022

 • Vijftig jaar Vestdijkkring
  • Hans van Velzen, 50 jaar Vestdijkkring
  • Voorzitters van de Vestdijkkring
  • Martin Hartkamp, Oprichting van de Vestdijkkring of mijn ervaringen met Ria Albers
  • Leo Willemse, Kees Fens over de Vestdijkkring
  • Flip Hammann, Literaire Genootschappen
 • Terugblik op het Symposium
  • Redactie, Terugblik Symposium
  • Wilbert van Walstijn, In brieven is Vestdijk een ‘vent’!
  • Jan van der Vegt, ‘Daar krijg je antwoord op.’
  • Nico Keuning, ‘Voor ied’re pil een sigaret’
  • Maaike Meijer, Vestdijk als coach van de jonge Vasalis
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  • Vervolg (XXV) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Vestdijk in de bergen 2
  • Paul Dentz, Het genadeschot
 • Uit de archieven 2
  • Flip Hammann en Roel Jonker, In de kelder van het Literatuurmuseum
 • René Hesselink, Column Wordt Vestdijk nog gelezen?
 • Ronald Ohlsen, Vestdijk en de angst
 • Lof & Blaam
  • Leo Willemse, Alfred Birney over Vestdijk
 •  Boekbesprekingen
  • Kees ’t Hart en Flip Hammann, De Vestdijkcahiers van Wessel ten Boom / Een leven met Vestdijk
 • Rubrieken

Verwacht in Vestdijkkroniek 140 en 141

Aflevering 140 verschijnt in oktober 2022, aflevering 141 in maart 2023.
In nummer 141 zal aandacht worden geschonken aan het vijftigjarig bestaan van de Vestdijkkroniek.
In aflevering 140 verwacht de redactie
– Voortzetting van de serie ‘Wij zijn van elkaar’, aflevering 26.
– Literaire Genootschappen, aflevering 2.
– Uit de archieven, aflevering 3.
– Vestdijk in de bergen, aflevering 3.
– Vestdijk en J.C. Bloem.
– Simon Vestdijk en de filosofie.
– Aandacht voor de biografie van Hella S. Haasse.
– Terugblik op het Tweede Literair Festival Vestdijk, D.V. te houden in Harlingen op 25 juni 2022, met aandacht voor de uitreiking van de Anton Wachter-prijs en de Ina Damman-prijs.


Nummer 138 (72 blz.) 2021

 • Redactioneel
 • Roel Jonker en Flip Hammann, Vestdijk herdacht, een terugblik
 • Hans van Velzen, Toespraak bij de herdenking van de 50e sterfdag
 • André Jansen, Bij het overlijden van S. Vestdijk
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (XXIV) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Vestdijk in de bergen:
  • Wilbert van Walstijn, Clérambault in de Alpen?
  • Leo Willemse, Mijn alpenroman. Een leesverslag
  • Remco Ekkers, Hoog en laag
  • In memoriam Remco Ekkers
 • J. ten Berge, Het raadsel van het verleden
  Simon Vestdijk en de verbeelding van de geschiedenis
 • Uit de archieven 1
  • Roel Jonker, Lieve Jeske. Zes brieven van je Simon
  • Sylvia Witteman, Twee columns
 • Lof & Blaam
  • Paul Dentz, Vestdijk en Bomans
 • Boekbesprekingen
  • André Jansen en Flip Hammann, Kees ’t Hart en Maarten ’t Hart, De toetssteen
  • Flip Hammann, Emanuel Overbeeke, Literatuur en muziek
  • Job ter Steege, Emanuel Overbeeke, Nederland en Beethoven
  • Wilbert van Walstijn, Huub Mous, Het virus van de melancholie
 • Programma Symposium 13 november 2021
 • Rubrieken

Verwacht in Vestdijkkroniek 139 en 140

Aflevering 139 staat in het teken van het vijftigjarig bestaan van de Vestdijkkring, die werd opgericht op 2 februari 1972.

 • Hervatting ban de vervolgserie ‘Wij zijn van elkaar’, aflevering 25.
 • De Vestdijkkring 50 jaar.
 • Literaire genootschappen in Nederland.
 • ‘Vestdijk in de bergen’, aflevering 2: Het genadeschot.
 • ‘Uit de archieven’, aflevering 2: Bruiloft der ziel.
 • Vestdijk en J.C. Bloem.
 • Terugblik Symposium ‘Vestdijk als brievenschrijver’.
 • Simon Vestdijk en de levensfilosofie.

Nummer 137 (100 blz.) 2021

 • Wim Hazeu, Wat is er mooier in de wereld dan elkaar te schrijven?’, Of hoe een studente Vestdijk tijdens een lange depressie bijstond.
 • Wilbert van Walstijn, Vestdijk als dichterlijke gids en mentor.
 • Vestdijk en de Nobelprijs. Commentaren op het rapport van Van Marken (1967).
 • Wilbert van Walstijn, Nogmaals: Vestdijk en de Nobelprijs.
 • Amy van Marken, Rapport over de schrijver Simon Vestdijk (opgestuurd naar de Zweedse Academie in 1967).
 • Hans Anten, Weer niet. Simon Vestdijk, Amy van Marken en de Nobelprijs voor Literatuur.
 • Lotte Jensen, Getemperd enthousiasme.
 • Wim Hazeu, Trompetgeschal en gemiste kansen.
 • Vestdijk herdacht: lezers en genodigden aan het woord.
 • Dick Vestdijk en Bertram Mourits, Gigolo’s / De vaders weten het niet meer. Onverwacht handschrift in een dummy.
 • Willem G. Weststeijn, Ironie in De kellner en de levenden.
 • Flip Hammann, Vestdijk in het antiquariaat.
 • Paul Dentz, De achtste dag bekroond met de Anton Wachterprijs.
 • Wilbert van Walstijn, ‘De Anton Wachterprijs gaat door’.
 • Remco Ekkers, Dichtcolumn.
 • Ton van Rijn, Een digitaal corpus. De nooit herdrukte artikelen van Simon Vestdijk verzameld en gedigitaliseerd.
 • Rubrieken

Verwacht in kroniek 138

 • Hervatting vervolgserie ‘Wij zijn van elkaar’, aflevering 24.
 • Onvoltooid werk: Bruiloften der ziel.
 • J. Ten Berge, Het raadsel van het verleden; Simon Vestdijk en de verbeelding van de geschiedenis.
 • Kees ’t Hart & Maarten ’t Hart: De toetssteen, brieven over Vestdijk.
 • Boekbespreking Het virus van de melancholie; Rouw en depressie bij Freud, Vestdijk en Camus van Huub Mous.

Nummer 136 (80 blz.) 2020:

 • Zomers vertier
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
 • Vervolg (XXIII) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Peter van der Kooi, Zonder bijrol geen Anton, geen Ina
 • André Reijnders, Vestdijks Een huisbewaarder als anti-roman
 • Wilbert van Walstijn, Lof & Blaam, Over vriendschap
 • Flip Hammann, Gisteren zij, heden wij
 • Herdenking vijftigste sterfdag Simon Vestdijk
  • Wilbert van Walstijn, Het muzikale duo
  • Paul Dentz, ‘Zijn grootsheid was zijn intensiteit’
  • Uitnodiging aan de leden van de kring
 • Gerben Tuenter, Overwegingen bij De Koperen Tuin
 • Remco Ekkers, Dichtcolumn, ‘Dat hem met één Gij zijt langs and’re banen’
 • Boekbesprekingen
 • Paul Dentz, Biografie Willem Brakman, ‘Ik ben ziek van Vestdijk’
 • Wilbert van Walstijn, Binnengedachten in het grijze boek
 • Rubrieken

Verwacht in volgende kroniek…

Kroniek 137 zal een themanummer zijn, gewijd aan de vijftigste sterfdag van Simon Vestdijk, met:

 • Het doodsportret.
 • Het niet eerder gepubliceerde rapport van Amy van Marken over S. Vestdijk voor de Zweedse Academie en reacties daarop.
 • De slavist Willem Weststeijn en Wil Hanssen kiezen ieder hun favoriete Vestdijk.
 • Vestdijk herdacht door….
 • De mimicry van de dichter Vestdijk in de jaren vijftig.
 • Hoe doet Vestdijk het op de antiquarische markt?
 • Nieuws! Tweeënveertig brieven van Vestdijk aan een studente Nederlands.

Nummer 135 (71 blz.) 2020:

 • Redactioneel
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
 • Vervolg (XXII) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk.
 • Wilbert van Walstijn, De zelfontleding van S. Vestdijk. (download als pdf: de-zelfontleding-van-s-vestdijk )
 • Paul Dentz, De overnachting, een feel good verhaal.
 • Symposium Vestdijk, Rembrandt en de beeldende kunst- Een terugblik
  • Wilbert van Walstijn, Vestdijk, Rembrandt en beeldende kunst.
  • Leonore van Sloten, Vestdijk over Rembrandt als tekenaar… en etser.
  • Anton Korteweg, ‘Dat wat hem rust schonk zal zijn rust belagen’.
 • Peter van der Kooi, Voskuil en Maarten Koning over Vestdijk.
 • Paul Dentz, Albert Konrad Gemmeker commandant van Westerbork en Beekvliet.
 • Boekbesprekingen
 • Vestdijk in kleur!
 • Een polemiek op afstand met wederzijdse bewondering.
 • ‘Een soort grabbelton van sociale variaties’.
  Ingezonden brieven
 • Rubrieken

Verwacht in volgende kroniek…

 • Derde aflevering in de serie brievenromans van Vestdijk:
  Heden ik, morgen gij.
 • Brieven 23 Vestdijk en Van Eyk.
 • Anton Wachter en Ina Dammanprijs.
 • Vestdijk in de biografie van Brakman.

Nummer 134 (68 blz.) 2019:

 • Redactioneel
 • Paul Dentz, Uitkijken op de vergankelijkheid
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (XXI) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • De popularisering van Vestdijk
 • Nico Keuning, Een oneerlijke ziekte
 • Nico Keuning, Drie nagekomen brieven, Brakman aan Vestdijk
 • Brakman & Vestdijk in de scheurkalender
 • Herman Stevens, Vestdijk anders lezen in de eenentwintigste eeuw
 • Wilbert van Walstijn, Terug tot het avontuur met Titia
 • Remco Ekkers, Dichtcolumn
  Het geloof en het kwaad
 • Wilbert van Walstijn, Lof & Blaam
  Een culinaire excurs
 • In memoriam: Tom van Deel
 • Wessel ten Boom, Geloof en ongeloof bij Simon Vestdijk
 • Flip Hammann, Pepermunt
 • Rubrieken
 • Het zonnetje in huis

Verwacht in volgende kroniek…

 • Voskuil en Maarten Koning over Vestdijk.
 • Terugblik op het symposium Vestdijk, Rembrandt en beeldende kunst.
 • Tweede aflevering in de serie de brievenromans van Vestdijk: De overnachting.
 • Verslag van de enquête over de popularisering van Vestdijk.
 • Interview met Wil Hansen over Vestdijk bijvoorbeeld.
 • Brievenaflevering 22 Vestdijk-Van Eyk.

Nummer 133 (74 blz.) 2019:

 • Afscheid
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar. Vervolg (XX) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Wilbert van Walstijn, Astrologie is geen wetenschap
 • Anton Wachter- en Ina Dammanprijs 2018
  • Wilbert van Walstijn, Een feest voor ontluikend en erkend talent
  • Geart de Vries, Juryrapport Anton Wachterprijs 2018
   ‘Warmbloedige roman over menselijke drijfveren en dwaalwegen’
  • Wilbert van Walstijn, Ina Dammanprijs 2018
   Met niemand bracht hij meer tijd door dan met Vestdijk
  • Roel Jonker, Gesprek met Ellen de Bruin, winnares Anton Wachterprijs 2018
   Bedrieglijk luchtig
 • Kristina Gracza, Welke rol speelt de muziek in Een twee drie vier vijf?
 • Flip Hammann, Greshoff, ‘reiziger in litteratuur’
 • Paul Dentz, Rembrandt en de Poolse ruiter
 • Wilbert van Walstijn, Lof & Blaam
  Twijfelachtig voornemen na zelfkritiek
 • Remco Ekkers, Dichtcolumn
  Moederlijke geslotenheid
 • Boekbespreking
  Wilbert van Walstijn, Een tweede leven voor Kellendonk?
 • Rubrieken
 • In de volgende kroniek…en Vestdijks medicijnkistje

Verwacht in volgende kroniek…

 • Geloof en ongeloof bij Simon Vestdijk
 • Serie: de brievenromans, deel 1: Avontuur met Titia
 • Interview met Wil Hansen over Vestdijk bijvoorbeeld
 • Enquête: De popularisering van Vestdijk!?

• Boekbespreking: De brieven van Hendrik de Vries aan S. Vestdijk


Nummer 132 (88 blz.) 2018:

 • Redactioneel
 • Vijf nominaties Anton Wachterprijs
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (XIX) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Vrouw tussen vier mannen
  Flip Hammann, ‘Siemetje en Jetje. En Ans.’
  Wilbert van Walstijn, De pers over vrouw tussen vier mannen
  ‘Macho’s kleineerden haar talent’
 • Wilbert van Walstijn, Interview
  De unieke verzameling van Peter van Schijndel
 • Frank Filippo, Een hengst, een god of van beide wat?
  Cheiron als hoofdpersoon in Vestdijks Aktaion
 • Jan Timman, Eenzame strijd van Vestdijk
 • Flip Hammann, Terreur in Tirol
 • Flip Hammann, Het vijfde zegel en de opera
 • Jan de Putter, Greve en Grondijs, een dubbelportret
  Werkelijkheid en fictie in Terug tot Ina Damman
 • Paul Dentz, De klinische blik van een professor
 • Wilbert van Walstijn, Lof & blaam
  De goede keuze van een ‘onbegrijpelijk kwatrijn’
 • Alfred M.M. Dekker, Een hardnekkige drukfout in De vuuraanbidders
 • Boekbesprekingen
  Wilbert van Walstijn, Niet Hella, maar Yvonne
  Wilbert van Walstijn, ‘Eigenlijk lach ik mij nog steeds ziek’
 • Breng eens een bezoekje aan de Vestdijkkamer in Harlingen
 • Remco Ekkers, Dichtcolumn
  Koel meisje uit Leeuwarden
 • Rubrieken

Verwacht in volgende kroniek…

 • Vervolg briefwisseling SV en HvE.
 • Verslag van de Anton Wachter- en Ina Dammanprijsuitreiking.
 • Oud-winnaars gaan ‘Terug tot Anton Wachter’.
 • Astrologie is geen wetenschap.
 • Welke rol speelt muziek in Een twee drie vier vijf; over een scriptie uit Hongarije

 


Nummer 131 (82 blz.) 2018:

 • Redactioneel
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (XVIII) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Vestdijk en de vrouwen, Terugblik op het symposium 2017
  • Wilbert van Walstijn, Is het vrouwbeeld in de vestdijkkunde compleet?
  • Mijn favoriet onder de vrouwelijke personages
  • Jeroen Vanheste, Liefde, idealisme en kunst bij Simon Vestdijk
  • Wilbert van Walstijn, Bijzondere vrouw ontmoet moeilijke minnaar
  • Aukje Holtrop over Jet van Eyk en Simon Vestdijk
 • Ronald Ohlsen, ‘In St. Petersburg zou zo’n schrijver nooit worden vergeten’
  Met de Vestdijk-app door Harlingen
 • Culturele hoofdstad 2018
  Vestdijk en zijn band met Leeuwarden

  • Flip Hammann, Vestdijk en de hbs
  • Weulnerdam bleef Weulnerdam
  • Wilbert van Walstijn, Cultureel Leeuwarden, toen en nu
 • Remco Ekkers, Dichtcolumn
  • De jonge leerares
 • Paul Dentz, Vestdijk, Poe en Lovecraft
 •  Boekbesprekingen
  • Wilbert van Walstijn, Was er in de media veel aandacht voor Vestdijk?
  • Het papieren brandpunt voorbij
  • Flip Hammann, Vestdijk en Albert Verwey
  • Wilbert van Walstijn, ‘Re-minding’ Meneer Visser’
  • De masterproef van Ewoud Goethals

Verwacht in volgende kroniek (nr. 132) …

 • Briefwisseling tussen SV en HvE, aflevering 19
 • Wie winnen de Anton Wachter – en de Ina Dammanprijs 2018?
 • Terreur in Tirol
 • Oubliëtte I en Oubliëtte II
 • Schaakgrootmeester Jan Timman over Vestdijk
 • Jan van Putten over de promoverende Mijnheer Greve
 • Boekbespreking: De biografie van Henriëtte van Eyk
 • Lof & Blaam over de keuze van een ‘onbegrijpelijk’ gedicht
 • Briefwisseling S. Vestdijk en W. Brakman

Nummer 130 (76 blz.) 2017:

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (XVII) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Wilbert van Walstijn, Berichten van ‘geschoolde arbeiders’
  Terugblik op de eerste Vestdijkbiografie
 • Vrouw en Vestdijk, Opmaat naar het symposium
  • Column Nelleke Noordervliet
  • Flip Hammann, Vestdijks lezeressen
  • Wilbert van Walstijn, Vrouwen over Vestdijk
  • Wilbert van Walstijn, Correspondentie met ‘ferne Geliebten’
  • Flip Hammann en Wilbert van Walstijn, Close reading en Het Veer
   Waarom schrikken de vrouwen zo vreselijk?
  • Goaije Visser, In gesprek met de echte Ina Damman
  • Eerste verliefdheid
  • Vrouwendienst, het vrouwbeeld bij Vestdijk
  • Symposium Vrouwendienst; wie zijn de gastsprekers?
 • Arie Storm, De andere kant van Vestdijk
 • Wilbert van Walstijn, Lof & Blaam
  Het meerstemmige tijdsbeeld van Vestdijks Schandalen
 • Remco Ekkers, Dichtcolumn
  Galmende uithalen
 • Boekbesprekingen
  • Paul Dentz, Bittere roem
  • Nico van der Sijde, Fascinerend die Anton Wachter-cyclus

 


Nummer 129 (82 blz.) 2017:

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar – Vervolg (XVI) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Wilbert van Walstijn, Waarom schreef Vestdijk geen boekenweekgeschenk?
 • Over Gepassioneerd wikken en wegen
  • Wilbert van Walstijn, Over Vestdijks wikken en wegen, ‘Jaloersmakende trefzekerheid’
  • Tweemaal Vestdijk
  • Sana Valiulina, Wie gelooft een Skytische slavin?
  • De platencollectie van Vestdijk
 • Anton Wachterprijs & Ina Dammanprijs 2016
  • Prijsuitreiking op het hoogste punt van Harlingen, ‘Moet je wel blij zijn met zo’n debuut?’
  • Geart de Vries, Het oordeel van de jury; ‘Ongrijpbare roman met ruimte voor eigen interpretaties’
  • Roel Jonker, ‘Ik ben meer van de dunne boekjes’
  • Wilbert van Walstijn, Ina Dammanprijs 2016, Lastige keuze tussen verdieping en vernieuwing
  • Roeland van Wely, De proloog tot nazi-Duitsland in De vuuraanbidders
  • Geïnspireerd door Anton en Ina
 • Remco Ekkers, Dichtcolumn, De naaktheid van het wezenlijke
 • Lof & Blaam
  • Wilbert van Walstijn, In de clinch over Vestdijk
  • Flip Hammann, Vestdijk en Harry Mulisch
 • Boekbesprekingen
  • Wilbert van Walstijn, Cineast Verstappen in het spoor van Vestdijk
  • Flip Hammann, Literaire en muzikale tijdgenoten van Vestdijk: het echtpaar Bordewijk
  • Wilbert van Walstijn, De theoloog, de schrijver en de biograaf
  • Flip Hammann, Vestdijk en P.S.A. van Limburg Brouwer

Nummer 128 (65 blz.) 2016:

 • Nieuw verschenen: Gepassioneerd wikken en wegen
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (XV) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Jan Huijnink, De bruine vriend kapittelt Thomas Mann
 • Wim Hazeu, De bruine vriend
 • Aan de wandel met Vestdijk-app
 • Wilbert van Walstijn, Friese troubadour zingt Vestdijk
 • Paul Dentz, Jeroen Bosch als inspiratiebron voor Een moderne Antonius
 • Janine Otten, Vader en zoon Vestdijk bij de vrijwillige Landstorm
 • Wilbert van Walstijn, Lof & Blaam, Shakespeariaanse wraak van Buning
 • Boekbesprekingen
  • Flip Hammann, Vestdijk in de nieuwste literatuurgeschiedenis
  • Wilbert van Walstijn, Gelukkige schrijvers en gelukkige lezers
  • Wilbert van Walstijn, De Fries die in de toekomst sprong
  • Wilbert van Walstijn, Nieuwe perspectieven voor de Vestdijkkunde
 • Remco Ekkers, Dichtcolumn, Blazen

(Met een bijzondere achterkant: Vestdijks gedicht op de eerste fax in Nederland)


Nummer 127 (82 blz.) 2016

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar; Vervolg (XIV) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Edith Hazelzet, Simon Vestdijk en de Nobelprijs; Wat we nog niet wisten over de nominaties van de Doornse schrijver
 • Wilbert van Walstijn, ‘De ogen moeten treffend zijn’
 • Hans de Mey, Anton Wachter in historisch perspectief (deel 2)
 • Antoinette Verburg, Ina Damman in het dagboek van Cornelia Brinkman
 • Vestdijk en de film, symposium november 2015:
  • Wilbert van Walstijn, Roman en film: concurrentie of symbiose?
  • De gastsprekers en hun fragmenten
  • Wilbert van Walstijn, In gesprek met regisseurs
  • Dana Nechustan, Van film naar televisiedrama
  • Flip Hammann, De innerlijke monoloog als lyrische zelfexpressie in Beproeving die ik haar oplegde
  • Ruud den Drijver, Lyriek en drama van de romanverfilming; De lofzang van Wim Verstappen op Simon Vestdijk
  • Wilbert van Walstijn, Vestdijk en de film: een nabeschouwing
 • Flip Hammann, Honderd uur voor Vestdijk
 • Roel Steverink, Een geëmancipeerde vrouw gooit roet in het eten; Over het fatale in de roman Ivoren Wachters
 • Wilbert van Walstijn, Lof & Blaam; Vestdijk en Zwagerman als essayisten
 • Remco Ekkers, Dichtcolumn; De pot verwijt de ketel

Nummer 126 (83 blz.) 2015:

 •  Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar; vervolg (XIII) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Jan Huijnink, Het genadeschot en Vestdijks dilemma’s
 • Hans de Meij, Anton Wachter in historisch perspectief (deel 1)
 • Wim Hazeu, De sfinx van Doorn, de Olympiër van Harlingen
 • Vestdijk en de film, voorbeschouwing op het symposium 2015:
  • Wilbert van Walstijn, Voorbeschouwing symposium (1)
  • Wilbert van Walstijn, Voorbeschouwing symposium (2), Dilemma’s voor verfilming
  • Wim Hazeu, De liefde van cineast Wim Verstappen voor de schrijver S. Vestdijk
  • Wilbert van Walstijn, Wim Verstappen: ‘Blue movie, onwettig kind van Vestdijk’
 • Lof en Blaam: Flip Hammann, Vestdijk en Karel van ’t Reve
 •  Boekbesprekingen:
  • Paul Dentz, Vestdijk en Hermans, een vervolg
  • Wilbert van Walstijn, Een selfie van de babyboomgeneratie in 36 boeken
  • Wilbert van Walstijn, Koesteren schrijvers hun gebreken?
  • Wilbert van Walstijn, Fens’ stille bewondering voor Toekomst der religie
  • Roel Jonker, Dichtung und Wahrheit
 • Dichtcolumn door Remco Ekkers

Nummer 125 (106 blz.) 2015:

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar, Vervolg (XII) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Themakatern: Anton Wachter- en Ina Dammanprijs 2014
  • Wilbert van Walstijn, Hommage aan de Homerus van Harlingen
  • Juryrapport Anton Wachterprijs 2014: ‘Humoristisch debuut met onalledaagse thematiek’
  • Wilbert van Walstijn, Op zoek naar de zin van kunst
  • Ina Dammanprijs 2014 voor Emanuel Overbeeke, Specialist in Vestdijks muzikalisme
  • Emanuel Overbeeke, Een muzikaal consult – Aantekeningen bij een brief van Vestdijk over La Mer van Debussy
 • Wat is er met Vestdijk en zijn lezers gebeurd?
 • Themakatern: Vestdijk en de Tweede Wereldoorlog
  • Wilbert van Walstijn, Maria Schrader en Else Böhler tachtig jaar later
  • Vier keer muiten tegen het etmaal
  • Paul Dentz, Vestdijk in gevangenschap
  • Wilbert van Walstijn, Herinneringen aan Vestdijks tijd in Beekvliet
  • Wilbert van Walstijn, Dichter in oorlogstijd (1), Symboliek van de dode zwaan
  • Bart van der Helm, Pastorale 1943 in Wageningen
  • Wim Hazeu, Lof & Blaam, Reacties op Pastorale 1943
  • Vestdijks compromitterende bekentenis aan Dick Vriesman
  • Flip Hammann, Van historie naar fictie, Bevrijdingsfeest herlezen
  • Wilbert van Walstijn, Dichter in oorlogstijd (2), Religieuze opstandigheid
  • Wilbert van Walstijn, In de ban van goed en fout: Vestdijk in oorlogstijd
  • S. Vestdijk, Politieoorlog
 • Boekbespreking, De schijnwerper vol op de verbeelders
 • Remco Ekkers, Dichtcolumn, Vestdijk en vader

Nummer 124 (76 blz.) 2014:

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  vervolg (XI) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Hélène Vancoppenolle, Meneer Vestdijks hellevaarten
 • In Amsterdam ist immer etwas los
 • Wilbert van Walstijn, Biografen in duel
  ‘Hermans beschouwde Vestdijk als concurrent’
 • Themakatern: tachtig jaar Terug tot Ina Damman
  • Terug tot Ina Damman de ideale kandidaat voor Nederland leest…?
  • Wim Hazeu, Het onverwachte debuut
  • Wilbert van Walstijn, Op zoek naar ‘echte’ locaties uit de Anton Wachterromans
  • S. Vestdijk, Over de Anton Wachterromans
  • Wim Hazeu, Brieven van Vestdijk aan Ina Damman
   ‘Deze roman was het grote keerpunt in mijn leven’
  • Paul Dentz, Lof & Blaam
   De bekoring der hopeloosheid
  • Een bijzonder exemplaar
  • Nog niet eerder gezien?
  • ‘Dat kon Vestdijk niet met droge ogen lezen’
 • Jan Folkerts en Jeanine Otten, Harlingen als literair decor
  Het non-fictie element in de roman Anna Casparii van Theun de Vries
 • Boekbespreking
  Wilbert van Walstijn, Wat heeft Hella Haasse met Simon Vestdijk?
  Flip Hammann, Kees Fens’ liefde voor Vestdijks emotionele geladenheid

Nummer 123 (76 blz.) 2014:

 • 2014: tachtig jaar Terug tot Ina Damman
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  vervolg(X) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Wilbert van Walstijn, interview met Tom van Deel
  Mnemosyne in de bergen is een emotioneel meesterwerk’
 • Symposium 2013: Vestdijk verwerkt Kafka
 • Wilbert van Walstijn, Hoe verwerkte Vestdijk Kafka?
 • Niels Bokhove, Irratio & ratio
  Vestdijks grote essay over Kafka
 • Willem van Toorn, Kafka’s realiteit bij Vestdijk
 • Vestdijk verwerkt Kafka in beeld
 • Paul Dentz, De koperen tuin
  De sfinx van W.
 • Terugblik op Theun de Vries
  -Jos Perry, Een geniale reactionair
  Vestdijk gezien door Theun de Vries
  -Wilbert van Walstijn, Engagement als inspiratie en als hindernis
 • In memoriam: Leo Vroman en Hugo Brandt Corstius
 • Lof & Blaam, S. Vestdijk en W.F. Hermans

Nummer 122 (78 blz.) 2013:

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (IX) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Wilbert van Walstijn, ‘Kijk eens wat u ervoor terugkrijgt’
 • Wilbert van Walstijn, Veel lof voor Merijn de Boer
  ‘Eerst korte verhalen, daarna het langebaanwerk’
 • Merijn de Boer, Uit liefde voor Vestdijk
 • Wilbert van Walstijn, Interview met Rudi van der Paardt:
  ‘ Er is geen reden om je specifiek met ‘de vrouw’ bij Vestdijk bezig te houden’
 • Meneer Visser’s Hellevaart:
  -Jeanine Otten, De foto uit de etalage van de dames Kistemaker
  -Jan Huijnink, Meneer Visser als Joyce-fantoom *
 • Lof en blaam
  Vestdijk over Couperus: wisselvallige berichten
 • Paul Dentz, De hôtelier doet niet meer mee
 • Wilbert van Walstijn, Is framen wetenschap?
  Boekbespreking Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur

* Rectificatie Meneer Visser als Joyce-fantoom (VK 122):

De redactie betreurt enkele onjuistheden die in het artikel van Jan Huijnink zijn geslopen. De auteur attendeerde ons op drie fouten:

‘Zo is het motto totaal verminkt. Er staat nu feitelijk: een glibberige gluiperd die zich voordoet als een literatuur. Volkomen onbegrijpelijk. Joyce gebruikt hier het Franse ‘littérateur’ [‘literator’], dat vaak in minachtende zin gebezigd wordt [in het Frans dus]. Om het laatste te onderstrepen spelt hij het dan ook nog verkeerd, namelijk met één t en zonder accentteken. Joyce-lezers vinden dat leuk.
Ik moet je zeggen dat ik van een en ander nogal ontdaan ben. Het was juist daarom zo’n mooi begin omdat het de lezer op het spoor zet van het onderwerp, van Joyce zelf is, ontleend aan een gedeelte dat Vestdijk tot zijn slothoofdstuk inspireerde en een typisch Joyceaanse pun behelst. Secundair maar niet zonder belang is dan nog dat de slimme lezer [bijvoorbeeld Voogd] de deskundigheid van de auteur terecht in twijfel kan trekken op grond van diens onvermogen een belangrijk citaat vlekkeloos over te nemen. Een even betreurenswaardige als onherstelbare fout.’

Op p. 41 1ste kolom [dat deze in november/december schreef etc.] is de zin onjuist in een voltooid deelwoordconstructie veranderd, waarbij ten onrechte de persoonsvorm van de oorspronkelijke zin is blijven staan.
Op de p’s 54/55 staan twee nevengeschikte zinnen met ‘te scheppen, of ….. te behoeden’  ontspoord door in de tweede zin ‘te’ vervangen door ‘kan’.
WvW, 9 oktober 2013


Nummer 121 (80 blz.) 2013:

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (VIII) van de briefwisseling Simon Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Anton Wachter en Ina Dammanprijs 2012
  – Buwalda en Hazeu nemen prijs in Harlingen in ontvangst
  – Brief Simon Vestdijk over Harlingen
  – Juryrapport Anton Wachterprijs 2012
  – Ina Damman op de schaats
  – Waarom verdient Wim Hazeu de Ina Dammanprijs 2012?
 • Wim Hazeu, Levenslang Vestdijkbiograaf
  Ina Dammanlezing 2012
 • Wilbert van Walstijn, De wordinggeschiedenis van Kring en Kroniek; ‘Een bruisend broeinest’
 • Jeanine Otten, Het sexschandaal in de Bargebuurt
 • Arnoud van der Vorst, De tragiek van Charles Baudelaire, een zeldzaam begaafd en helderziend kind
  Lisa Bouyeure, In oorlog met het drogbeelds Gods
  De schepper als psychologische projectie in Vestdijks De Vuuraanbidders
 • Lof en Blaam
  Gerard Reve over Simon Vestdijk
 • Flip Hammann, Vestdijk en Nijgh
 • De duizendvoudige tong, keuze uit 40 jaar Vestdijkkronieken
 • Verfilmingen van Vestdijkromans

Nummer 120 (80 blz.) 2012:

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (VII) van de briefwisseling Simon Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Panc Beentjes, Het laatste oordeel volgens Vestdijk
  Een bijbels-theologische lezing van De kellner en de levenden
 • Wilbert van Walstijn, Bibliograaf Jean Brüll blikt terug op veertig jaar ‘Vestdijkkunde’
 • Johan Goud, Posttheïsme en zingeving bij Simon Vestdijk
 • Jan Henk Hamoen, Simon Vestdijk en August Henkels: ‘Ballade van het vierde kruis’
 • Jeroen Vullings, De Koperen tuin als literair ijkpunt
 • Lof en blaam
  Schrijvers over Vestdijk

Technische storing kroniek nr. 120

Pagina’s 44 en 45 zijn bij de druk verloren gegaan door een technische storing tussen vormgever en drukker. Op pag. 44 is een foto weggevallen van Vestdijk, en ernstiger op pag. 45 is dat gebeurd met de titel en de auteur van het volgend artikel. Er had moeten staan:

Posttheïsme en zingeving bij Simon Vestdijk. door Johan Goud.

Excuus hiervoor: zie bijgaand een correcte pag. 44 en 45.
Om hiervan een afdruk te maken op A4, dat dubbelgevouwen in de kroniek past op pag. 44/45,
1. klik op de afbeelding om de pdf te openen met Acrobat Reader
2. Kies Bestand > Afdrukken…
3. Kies Afdrukstand: Liggend
4. Kies Opties grootte: Passend

 


Nummer 119 (86 blz.) 2012:

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (VI) van de briefwisseling Simon Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Wilbert van Walstijn, De kracht van het literaire voorbeeld; recapitulatie en vraagstelling
 • Sabine van Wesemael, Simon Vestdijk: un Proust nordique?
 • Wim Hazeu interviewt Peter Buwalda
  Bewondering voor Vestdijks volle zinnen
 • Rudi van der Paardt, Metamorfose der Metamorphosen
  Ovidius’ Gedaanteverwisselingen en Vestdijks ‘Griekse sonnetten’
 • F.B. Hotz en Simon Vestdijk
  Aleid Truijens, Kleine serpentjes en verlokkende dienstmeisjes
 • Wilbert van Walstijn, ‘Verder is alles hetzelfde, dat wil zeggen niet goed’
  Kennemer Gasthuis brengt niet eerder gepubliceerde brieffragmenten van Vestdijk uit
 • Flip Hammann, ‘Loopt daar een gek met een broeder van ’t gesticht?’
  Vestdijk over vriendschap

Nummer 118 (72 blz.) 2011:

 • Emanuel Overbeeke, Vestdijk en Mahler anno 2011
 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg (V) van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Elise van Walstijn, Van gymnastiekpak tot gewaad
  Een vergelijkend onderzoek naar drie versies van Merlijn (slot)
 • Joop Hart, ‘Voor Theun Tjalling Frans de Vries-de Bruyn, van Simon’
  S. Vestdijk & Theun de Vries aan de hand van De Vries’ bibliotheek
 • Cecile van Eijden-Andriessen, ‘Grove profanie’
  Idil versus Vestdijk
 • Paul Dentz, Simon Vestdijk en Han van Meegeren
 • Algemene ledenvergadering 2011
  • Verslag algemen ledenvergadering 2010
  • Jaarverslag 2010
  • Financieel jaarverslag 2010
 • Wilbert van van Walstijn, De favoriete verhalen en novellen van S. Vestdijk

Nr. 117 (80 blz.) 2011:

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar
  Vervolg van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk, 4
 • Wessel ten Boom, Nader tot Vestdijk (II)
  Interview met Mieke Vestdijk
 • Rudi van der Paardt, Triomf der dubbelzinnigheid
  Vestdijk over Gerhardt, Gerhardt over Vestdijk
 • Elise van Walstijn, Van gymnastiekpak tot gewaad (I)
  Een vergelijkend onderzoek naar drie versies van Merlijn
 • Huub Beurskens, Apollinische barok
  Over Een Snik tot glimlach omgelogen van Simon Vestdijk
 • Harlingen
  • Anton Wachter-prijs 2010, Maartje Wortel
   Juryrapporten en dankwoord
  • Ina Damman-prijs 2010, H.T.M. van Vliet
   Juryrapport
 • Mary Eggermont-Molenaar, De Grauwe Beer en de Graaf
  in ‘De Indiaan’ van Simon Vestdijk
 • Lezers aan het woord: mijn favoriete openingszin

Nr. 116 (80 blz.) 2010:

 • Wim Hazeu,  Wij zijn van elkaar
  Vervolg van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk, 3
 • Wim Hazeu, Simon Vestdijk en E. du Perron
 • Martin van de Vijfeijke,  Vestdijk en de jazz
 • Wessel ten Boom, Nader tot Vestdijk (I)
  Interview met Mieke Vestdijk
 • Hans Keller, S. Vestdijk in ‘Literaire Ontmoetingen’
 • H.T.M. van Vliet, Jeugdherinneringen op schrift
 • Paul Dentz, Vestdijk en het Letterkundig Museum
 • Wilbert van Walstijn, De zelfverkozen dood bij een ‘voltooid leven’:
  afronding, troost of vergissing?
 • L.G. Abell-Van Soest, ‘Die Zauberflöte’, een religieuze opera
 • Jaap van der Spek, ‘Onbegrip, ontzag, jalouzie en vooral nieuwsgierigheid’
  Schrijvers aan de UVA

Nr. 115 (72 blz.) 2010:     Naar boven

 • Wim Hazeu, Wij zijn van elkaar.
  Vervolg van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk
 • Symposium De toekomst der religie 31 oktober 2009
  • Jaap Goedegebuure, Apostel van het nieuwe ongeloof
  • Andries Hoogerwerf, Vestdijks visie en de ontwikkeling van het christendom
  • Hans van de Breevaart, Troost en toekomst van het Christendom
  • Ricus van de Coevering, Een mooie ziekte
  • Jos Becker, Vestdijk en de toekomst der religie
  • Rob Schouten, Ben ik niet eigenlijk een boeddhist?
  • Wilbert van Walstijn, Nabeschouwing
 • Wessel ten Boom, Vestdijk en het calvinisme
 • Paul Dentz, Religieus materialisme

Nr. 114 (80 blz.) 2009:

 • Wij zijn van elkaar – vervolg van de briefwisseling S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk, Wim Hazeu.
 • Pilatus de escapist, Susanne van Neerbos.
 • ‘Rumeiland’ en ‘Iersche nachten’ van S. Vestdijk: twee koloniale romans over het verlies van een illusie, Kees Snoek.
 • Even schokkend als de eerste sigaret, Helga Ruebsamen.
 • Een dolletje over Vestdijk, Ron Rijghard.
 • Het moest mijn Vestdijk worden, Kees ’t Hart.
 • Waarom is Vestdijk gaan schrijven? Wilbert van Walstijn.
 • De doode zwanen, Simon Vestdijk.
 • Clandestiene Literatuur (1940-45): Meer dan alleen God, Nederland en Oranje, Jeroen Dewulf. ‘
 • Je bent een onmogelijke man!’, Hans Anten.

Nr. 113 (80 blz.) 2009:

 • Harlingen 2008:
  • Juryrapport Anton Wachter – prijs 2008 uitgesproken door Maarten ’t Hart,
  • Dankwoord Anne – Gine Goemans, winnares Anton Wachter -prijs 2008,
  • Juryrapport Ina Damman – prijs 2008, uitgesproken door Arie Uyterlinde,
  • Dankwoord Suzanne van Neerbos, winnares Ina Damman – prijs 2008.
 • Causerie: Verzen aan Vestdijk gewijd, Fries de Vries.
 • Twee columns & een cartoon, Frits Abrahams (2007), L.J. Jordaan (1951).
 • Vestdijk verzoend. De Victor Slingerland Symfonie herlezen, Wessel ten Boom.
 • Simons Vrouwendienst. Waarom ik geen Vestdijkbiograaf werd, Maarten ’t Hart.
 • De dichter S. Vestdijk en de beeldende kunst, T. van Deel.
 • Met lippen van graniet. Vestdijk over Emily Dickinson, H.T.M. van Vliet.
 • Uit het archief van de biograaf. Fotoportret van een Vriendin, Wim Hazeu.
 • Is de religieuze toekomst van Vestdijk al begonnen? (2), Wilbert van Walstijn.

Nr. 112 (80 blz.) 2009:

 • (Nog tweemaal) Van elkaar, Frits Abrahams.
 • Opera van een onmogelijke liefde. Het modernisme in De koperen tuin, Glen Fobelets.
 • ‘De oubliette’ als onzalige kerst en gedachtenexperiment, Jan Huijnink.
 • De Tien (1947) ‘Tijdschriften genoeg!’. De geschiedenis van prozatijdschrift De Tien, Maaike Kramer.
 • De Rancune van de Criticus, Kees ’t Hart.
 • Arthur van Schendel en Simon Vestdijk 1941 – 1942, Charles Vergeer/Max Nord.
 • Gedicht: De zuiverende zonde, Vestdijk – pastiche, Fries de Vries.
 • Is de religieuze toekomst van Vestdijk al begonnen?, Wilbert van Walstijn.

Nr. 111 (72 blz.) 2008:

 • Ontroerend en onthutsend: de brieven van S. Vestdijk en Henriëtte van Eyk (1946 – 1947), Rudi van der Paardt.
 • Drie recensies, twee columns: Tussen dazen en liefhebben, Jan Blokker.
 • Simon Vestdijk als erotische forens, Kees Fens.
 • ‘Doe een beetje gezellig en gewoon’, Rob Schouten.
 • Van elkaar 1, Van elkaar 2, Frits Abrahams.
 • Judas als de ware leerling, Wessel ten Boom.
 • Simon Vestdijk en El Greco, Ronald Ohlsen.
 • Een onmogelijke misdaadroman over een onmogelijke moord, René Appel.
 • Vestdijk: bosgeest in oorlogs- en vredestijd, Fries de Vries.

Nr. 110 (88 blz.) 2007:     Naar boven  

 • Vestdijk als vierde keus (slot), Martin Hartkamp.
 • Repliek van Hartkamp op reacties van Wim Hazeu en Mieke Vestdijk in VK 109.
 • Laatste recensies op de biografie van Hazeu: Wessel ten Boom, Koen Hilberdink, Elizabeth den Otter, Joep van Ruiten, Jurjen Simmelink, Mischa de Vreede, Johan van der Wal, Hans Werkman.
 • Leven zonder hoop op morgen, Max Nord.
 • Het stenen gezicht gedroomd, Jan Huijnink.
 • De droom als inferno – Het modernisme in Meneer Visser’s hellevaart, Glen Fobelets.

Nr. 109 (88 blz.) 2007:

 • Vestdijk als vierde keus (vervolg), Martin Hartkamp.
 • Reacties op artikel Hartkamp in VK 108: Zo voel ik dat, Wim Hazeu en Enige vraagtekens bij het artikel van Hartkamp, Mieke Vestdijk.
 • Meer recensies: Thomas van den Bergh, Jaap Goedegebuure, Wil Hansen, Guus Luijters, Dik van der Meulen, Emanuel Overbeeke, Hans Renders, Roel Steverink.
 • Harlingen 2006, Kean danst met de negers mee, Eric Roodnat.

Nr. 108 (88 blz.) 2006:

 • Vestdijk als vierde keus, Martin Hartkamp.
 • De grote liefde, Fries de Vries.
 • Meer vrouwenzaken: Ode aan Ans, Kees ‘t Hart en Vestdijk en vrouwendienst, Wilbert van Walstijn.
 • De recensies: Elsbeth Etty, reacties op Etty, Kees Fens, Kees ‘t Hart, Hugo Brandt Corstius, Hans Anten, Willem van Maanen.
 • De kunst van het schrappen, H.T.M. van Vliet.

Nr. 107 (80 blz.) 2006:

 • Laudatio Promotie Wim Hazeu 10 november 2005, Prof.dr. Gillis J. Dorleijn.
 • Vestdijks Cellen, Fries de Vries.
 • De kluizenaar van Doorn, Helga den Besten.
 • Vestdijk in oorlogstijd, Max Nord.
 • Meneer Vissers libido, Meneer Vissers hellevaart en Freuds Sexualtheorie,Philippe Saba.
 • Noemt u zichzelf een autoriteit?, Kees Meekel.
 • De toekomst der religie aan socialisten en soloreligieuzen?, Hans van de Breeva

Nr. 106 (88 blz.) 2005:

 • In gesprek met Wim Hazeu, Fries de Vries en Helga den Besten.
 • Biografie Wim Hazeu. Four portraits of Actaeon, Rudi van der Paardt.
 • Kind tussen twee vrouwen, Fries de Vries.
 • In navolging van Nietzsche, Andreas Vonder.
 • De glanzende kiemcel, Eric Roodnat.
 • Vestdijk in de ban van E. Allan Poe, Oskar Wellens.
 • Maandblad Forum in de digitale bibliotheek, Dick Vestdijk.
 • Een Vestdijkbox, Mieke Vestdijk.
 • Laaiend lichten aan de horizon, Roel Steverink.
 • Woordregie en beeldspraak, Rob van der Starre.
 • Vestdijkiana Extrachronica, Jean Brüll.

Nr. 105 (80 blz.) 2005:

 • Simon Vestdijk, reiziger tussen tijd en tijdloosheid, Pieter van Exter.
 • Ina Dammanprijs 2004.
 • Anton Wachterprijs 2004.
 • De neger die danst met hen mee !!, Eric Roodnat.
 • Kritiek op Vestdijks kritiek. Herman de Coninck over Simon Vestdijks poëziekritiek, Annick Cuynen.
 • De actualiteit van De glanzende kiemcel, Harry Bekkering.
 • Interview met Mieke Vestdijk, Johan Bakker.

Nr. 104 (56 blz.) 2004:

 • La Sérénade Interrompue, Fries de Vries.
 • Ensemble, gedicht van Helga den Besten.
 • Muziekpublicist tussen drie dames, Emanuel Overbeeke.
 • Vestdijk tegen de anderen, Els Schrover.
 • Literaire detectives, Fries de Vries.
 • Vestdijk en medische kringen, Wim Hazeu.
 • De overlevende, Rutger H. Cornets de Groot.

Nr. 103 (64 blz.) 2004:    Naar boven

 • Ziekte en zieke mens in Een moderne Antonius, Bas Verwey.
 • Simon Vestdijk in De held van Temesa, Willem van Tilburg.
 • De psyche ontrafeld. Een verkenning naar opvatingen over ziekte in het werk van Louis Couperus, Karin Peterson.
 • Duivelse dokters. Arts, ziekte en geneeskunde in het werk van Willem Brakman, Gerrit Jan Kleinrensink.
 • Wat is literatuur? Simon Vestdijk, in Feest der Muzen

Nr. 102 (64 blz.) 2003:

 • Welkom, door Hans van Velzen.
 • Herinneringen aan Vestdijk, door Martin Ros.
 • Literatuur of niet? door Marc Reugebrink.
 • Anton Wachterprijs 2002, met
  • a) Juryrapport, door Rudi van der Paardt;
  • b) Toespraak, door Chr. Arlman, burgemeester van Harlingen;
  • c) Dankwoord, door Ilja Leonard Pfeiffer.
 • Ina Dammanprijs 2002, met
  • a) Juryrapport, door Gerrit Jan Kleinrensink;
  • b) Toespraak, door Hans van Velzen, voorzitter van de Vestdijkkring;
  • c) Dankwoord, door Philippe Saba.
 • Vestdijk, Aafjes, Henriëtte van Eyk en anderen, door Wim Hazeu.
 • Biografie: gevecht tegen de vergankelijkheid, door Gé Vaartjes.
 • De ontmoeting, Menno Postma praat met Vera de Vries.
 • Ik, Vestdijk en het lichte meisje, door Martin Hartkamp.
 • Interview met Simon Vestdijk, door Xaffi de Vries.

Nr. 101 (60 blz.) 2003:

 • Geschilferd maar niet geschift! Simon Vestdijk ‘Het glinsterend pantser’, Dennis Potter ‘The singing detective’, door Cathy C. van Beek.
 • Anton Wachters bewustzijn van zichzelf, door René Marres.
 • Mijn laatste interview met Simon Vestdijk, door Nol Gregoor.
 • De Anton Wachterprijs: het voorpad van de allergrootsten! door Martin Ros.
 • Begrijpende psychologie, door L.G. Abell-van Soest.
 • Weerwoord: een klein vuiltje, door René Marres.

Nr. 100 (116 blz.) 2002.

 • Een bron van de biograaf: de briefwisseling Henriëtte van Eyk – S. Vestdijk, door Wim Hazeu,
 • ‘Wij blaad’ren in de grachten als in boeken’: de Amsterdamse gedichten van S. Vestdijk, door Arjan Peters,
 • Porto, door Menno Postma,
 • Lao-tse en de dokter, door Piet Kralt,
 • Vestdijk op de Zeedijk, door Han Veelders,
 • ‘Ja, in de jeugd zijn de dingen het ergste’ – De rol van de huidziekte psoriasis in ‘Het glinsterend pantser’ van Simon Vestdijk, door Fenny Brandsma,
 • Een koninkrijk voor een lied, door Hella Haasse,
 • Simon Vestdijk en de moderne klassieke muziek, door Emanuel Overbeeke,
 • Angst, liefde en vriendschap en de Anton Wachtercyclus van Vestdijk, door René Marres,
 • Vestdijk onverkrijgbaar? door Maarten ’t Hart,
 • Over ‘De kunstenaar in het werk van Simon Vestdijk’ van Annick Cuynen, door René Marres,
 • Nogmaals ‘I&i’, n.a.v. Annick Cuynen, door Martin Hartkamp.

Nr. 99 (64 blz.) 2002 Forum nummer.

 • Forum-symposium, door Frans Bulhof,
 • Forum bij Voskuil, door André van Oudvorst,
 • Onvermijdlijk als een marktstandbeeld: Forums grootste trouvaille – over Vestdijk,
 • Forum en het modernisme, door August Hans den Boef,
 • Arthur Ducroo alias Ed. du Perron in ‘Het land van herkomst’, door René Marres,
 • Simon Vestdijk: Grensganger tussen Harlingen en Lahringen, door Pieter van Exter,
 • Vestdijks ongeloofwaardige en noodzakelijke gelijk – de plaats van Vestdijk binnen de Nederlandse muziekkritiek, door Emmnanuel Overbeeke,
 • Notities over ‘Sterven als een polemist, Menno ter Braak, 1930 – 1940’ van Léon Hanssen, door René Marres

Nr. 98 (64 blz.) 2002.    Naar boven

 • De tweede zoon, bij de dood van Hans Visser, Voorzitter van de Vestdijkkring, door Lydia Wubbenhorst,
 • In memoriam Hans Visser, toespraak uitgesproken namens De Wendingkring, door Map de Lange,
 • Vestdijk en de religie, door René Marres,
 • Vestdijk en Amsterdam, in Amsterdam ist immer was los, door Hans Visser,
 • Een hel van ijs, door H.C. ten Berge,
 • Vestdijks ‘Aan een jonge teekenares’ door Piet Kralt,
 • Over ‘Hoofdstukken over S. Vestdijk’ van Jan H. de Roder, door René Marres

Nr. 97 (64 blz.) 2001.

 • Terug tot Simon Vestdijk, afscheid van Dr. René Marres,
 • Perplex van Plexippos, door Rudi van der Paardt (tw: “De held van Temesa”),
 • S. Vestdijk over A. van Schendel, door Piet Kralt,
 • Vestdijk en de taal, door Jan H. de Roder,
 • Kind tussen vier vrouwen vermorzeld door Du Perron en Ter Braak, door Maarten ’t Hart,
 • Gedicht voor René Marres, door Ton van Rijn,
 • De koperen tuin, als toneelstuk op een middelbare school, door Ton van Rijn,
 • Een bijzondere avond, georganiseerd door ‘Eloquentia’, door A.F.M. Reijnders,
 • Was Vestdijk een knoeiende marktkoopman, reactie op het tweede weerwoord van Evert van der Starre, door René Marres.

Nr. 96 (56 blz.) 2001.

 • Vestdijk en de Russische lezing van Slauerhoff, door Arie Pos en Hans Visser,
 • Ruslands Letterkunde, door J.J. Slauerhoff,
 • Nogmaals Vestdijk, Stendhal en Du Perron (II), door Evert van der Starre,
 • Het huisje aan de kade, door Fries de Vries,
 • Sigaretten, door René de Vries

Nr. 95 (64 blz.) 2000.

 • Vestdijks vertaling van Dickinsons ‘If I shouldn’t be alive’, door Piet Kralt,
 • Taal- en woordfetisjisme? – Simon Vestdijk in de Dikke van Dale, door Ton den Boon,
 • De psychologische kijk van Fens op Vestdijks romans, door René Marres (tw: “De held van Temesa”, “Ivoren wachters”, “Het glinsterend pantser”, “De filosoof en de sluipmoordenaar”, Anton Wachter romans),
 • Het verachtelijkste aller mannelijke individuen: Vestdijks beeld van de acteur, door Annick Cuynen (tw: “De kellner en de levenden”, “De filmheld en het gidsmeisje”),
 • Nogmaals Vestdijk, Stendhal en Du Perron, door Evert van der Starre, met naschrift van René Marres, Anton Wachterprijs, Ina Dammanprijs

Nr. 94 (72 blz.) 2000.

 • Historisch overzicht, inleiding tot ‘Tussen de confraters’, door Ria Albers,
 • De biografie als legpuzzel. Enkele kanttekeningen bij het Proefhoofdstuk van de Vestdijkbiografie van A. Wadman en H. Visser, door Gerrit Jan Kleinrensink,
 • ‘Tussen de confraters’, proefhoofdstuk Vestdijkbiografie, door Hans Visser en Anne Wadman,
 • ‘Ik houd er niet van al te zeer begrepen te worden’, de kunstenaar in het werk van Simon Vestdijk, proefschrift van Annick Cuynen

Nr. 93 (56 blz.) 2000   Naar boven

 • Vestdijks ‘De getrooste Dood’, door Piet Kralt,
 • Vond Vestdijk zijn latere romans waardeloos?, door René Marres (tw: “De onmogelijke moord”, “Een huisbewaarder”, “De leeuw en zijn huid”, “Het schandaal der Blauwbaarden”, “De filmheld en het gidsmeisje”),
 • Overal heerst de paradox. Piet Kralt over S. Vestdijk, door R.Th. van der Paardt,
 • Simon Vestdijk en de Ierse literaire traditie, door José Lanters (tw:”Ierse nachten”),
 • Over pornografie en Vestdijk, door Hans Visser,
 • Vestdijks jongste roman: De kellner en de levenden, recensie uit 1949 van Adriaan Morriën

Nr. 92 (64 blz.) 1999.

 • Vestdijk en Friesland deel II, tentoonstelling Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum,
 • Vestdijk en de mannen van Forum, Hans Visser in gesprek met Max Nord,
 • Vestdijks ‘Innsbruck’, bij een gedicht van Vestdijk, door Piet Kralt,
 • Pleegde Vestdijk literaire vadermoord op Du Perron? door René Marres,
 • Een bijna gesloten circuit: Vestdijks historische romans, door J.J. Oversteegen (tw: “Aktaion onder de sterren”, “De verminkte Apollo”, “De held van Temesa”, “De nadagen van Pilatus”, “Het proces van meester Eckhart”, “Het vijfde zegel”, “De vuuraanbidders”, “Puriteinen en piraten”, “De filosoof en de sluipmoordenaar”, “Rumeiland”, “De leeuw en zijn huid”, “De hôtelier doet niet meer mee”, “Ierse nachten”, “De vijf roeiers”),
 • In het voetspoor van Anton Wachter: Vestdijk leeft, door Gerrit Jan Kleinrensink

Nr. 91 (64 blz.) 1999.

 • Vestdijk en Friesland deel I, tentoonstelling Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum,
 • Simon Vestdijk en Ans Koster, Lydia Wubbenhorst in gesprek met Nol Gregoor,
 • Lantarens, bij een gedicht van Vestdijk, door Piet Kralt,
 • VPRO recensiewedstrijd, Trouw aan Vestdijk,
 • over Paradoxaal is het gehele leven, van Piet Kralt, door Gerrit Jan Kleinrensink,
 • Inleiding Vestdijkformum in Maison Descartes, door Rob Schouten

Nr. 90 (64 blz.) 1999.

 • Haalt de prozaïst Vestdijk de 21ste eeuw? Ja, natuurlijk, door Rudi van der Paardt.
 • Op zoek naar Simon Vestdijk, door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes.
 • Is Vestdijk Ugly? Een frisse blik op oude koek, door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes.
 • Simon Vestdijk als psycholoog. Over Het wezen van de angst, door Gerrit Glas.
 • Lezing contra Vestdijks psychologie in Het wezen van de angst, door René Marres.
 • De toekomst der religie: Hoe vitaal is Vestdijks werk nog? door L. Laeyendecker.

Vestdijk-jaarboek 1998
Het oog van de meester; Vestdijk als recensent
 (171 blz.)

Voorwoord

I HERINNERINGEN

 • Bibeb, Krassen in het geheugen
 • Willem Brakman, Vestdijk en pantoufles
 • Max Nord, Een herinnering

II REACTIES

 • S. Vestdijk, Illustratieve essaykunst van Pierre H. Dubois:
  beperkte visie op Henry Miller
 • Pierre H. Dubois, Ractie zonder weerwoord
 • S. Vestdijk, Religie van het minimum
 • Guillaume van der Graft, Misverstand
 • S. Vestdijk, Het Woud der Verwachting
 • Hella S. Haasse, Korte reactie
 • S. Vestdijk, Glimwormen der fantasie
 • L.Th. Lehmann, De kritiek an Vestdijk
 • S. Vestdijk, Realisme en fantastiek
 • Adriaan van der Veen, Vestdijk over ‘Vleugels’
 • S. Vestdijk, Boekaankondigingen
 • Theun de Vries, De recensent gerecenseerd
 • S. Vestdijk, Vernieuwing onzer dichtkunst door Leo Vroman.
  De jongeren ten voorbeeld
 • Leo Vroman, Gesprek
 • S. Vestdijk, Vier dichters onder de loupe
 • Victor Westhoff, Herinneringen aan Vestdijk

III RELATIES

 • Aad Meinderts, Vestdijk over Blaman, Blaman over Vestdijk
 • Hans Anten, Het non plus ultra in Nederlands proza.
  S. Vestdijk en F. Bordewijk over elkaar
 • Mieke Koenen, ‘Dit donkere boek’. Simon Vestdijk
 • G.F.H. Raat, Periandros en Periander. Over Vestdijk en Hermans
 • Bert Vanheste, ‘Heden ik, morgen gij…’Lampo en Vestdijk:
  Ruiters op bedroevend snel van de lezers wegdrijvende wolken
 • Vincent Hunink, ‘Eenvoudig niet meer diskutabel!’
  S. Vestdijk en Gerard Reve
 • Maaike Meijer, Vestdijk en Vasalis
 • Jan van der Vegt, Toe-eigening van verleden: Anton Wachter en het valse geheugen van Hendrik de Vries

Vestdijk-jaarboek 1997
Simon Vestdijk: de schrijver als lezer 
(190 blz.)

 • Voorwoord
 • S. Dresden, Vestdijk, Valéry en het misverstand
 • Evert van der Starre, Afscheid van Sartre
 • Ger Verrips, Bewondering voor een vreemdeling
 • Jeanne Holierhoek, Sterke zielen, scherpe tongen
 • Peter Verstegen, Vestdijks barokke Rilkebeeld
 • W. Bronzwaer, Kunstenaar zonder partij.
  Naar aanleiding van twee ongebundelde besprekingen van S. Vestdijk over Thomas Mann
 • J.H. de Roder, Het glinsterend pantser leest Doktor Faustus.
  Vestdijk tegenover Thomas Mann
 • Aart Aarsbergen, ‘De grote waarheid’. Vestdijk en de politieke vermaningen van Arthur Koestler
 • Willem G. Weststeijn, Het schuldprobleem bij Vestdijk en Dostojevski
 • Hans Bak, ‘Een onverwisselbaar accent’.
  Vestdijk over Amerikaanse literatuur.
 • Henk Romijn Meijer, Was Vestdijk de ideale lezer van James Joyce?
 • Jacq Vogelaar, James Joyce behandeld door Simon Vestdijk
 • Gerben Wynia, De spirituele vonk.
  Vestdijk over John Cowper Powys
 • Bijlage: Acht recensies door S. Vestdijk

Vestdijk-jaarboek 1996

 • Voorwoord
 • Harry Bekkering,  De vrije geest
 • Wim Bronzwaer, Vestdijk, Borges en De Vries: vijf maal Judas, of zes
 • T. van Deel, Vervoering en vakmanschap; reacties op Vestdijks poëzie sinds 1982
 • Rob Schouten, Gemeden maatstaf
 • Anne Wadman, Een nieuwe ‘handdruk en handgemeen’: de late Vestdijk
 • Willem van Toorn, Het laagland van Simon Vestdijk
 • Ger Verrips, ‘Hollandse hypocrisie’ Duitsland in de romans van Vestdijk
 • Tini Booij, De twee wegen van schuld
 • Maarten ’t Hart, Vestdijk als leermeester
 • J.H. de Roder, De wellustige luisteraar. Vestdijk en de ingeblikte muziek
 • WAM de Moor, ‘Te diep-innerlijk om voor anderen bereikbaar te zijn’. Schrijvers als Vestdijk, Van Oudshoorn en Te Gussinklo in het digitale tijdperk
 • J.A. Dautzenberg, Vestdijk op school: de nadagen van een schrijver
 • P. Kralt, Wie kiest er nou Vestdijk?
 • Rudi van der Paardt, Kroniek van de Kroniek

Nr. 88/89 (144 blz.) 1995.    Naar boven

 • Afscheid van de Vestdijkkroniek, door Max Nord.
 • Vestdijk, Verweij, Mahler en de Idee, door W.Bronzwaer.
 • De plaats van Vestdijk binnen de Mahlerreceptie, door Emanuel Overbeeke.
 • Vestdijks:”Zo de ouden zongen, …”: Liefde als machtsuitoefening, door René Marres.
 • Een barrière van literatuur, door J.H.de Roder.
 • Van Kleist kom ik niet af, door Th.Ph.Verstraten.
 • De ruimtebeleving in Vestdijks Verzamelde verhalen III, door Lutgarde Nachtergaele.
 • Vestdijk en Langer: een korte ontmoeting, door W.Bronzwaer.
 • Een interpretatie van “De leeuw en zijn huid”, door Tini Booij.
 • Vestdijk en de historische roman: een toevoeging, door Peter Rogiest.
 • Dubbelzinnigheid in Vestdijks “Het genadeschot”: Genade of egoïsme en dodelijke liefde, door René Marres;
 • Lopende receptie – 18, door J.H. de Roder.

Nr. 87 (74 blz.)

 • Vestdijk en zijn Duitse vertalingen, 1937 – 1949. De correspondentie tussen S.Vestdijk, G.K.Schauer en de Rudolf M.Rohrer Verlag, bezorgd door S.A.J.van Faassen.

Nr. 86 (80 blz.)

 • De bibliotheek van S.Vestdijk: een kleine catechismus, door Rudi van der Paardt.
 • Anton en Kees, Ina en Rosa. Simon Vestdijk en Theo Thijssen onvergelijkbare grootheden? door Harry Bekkering.
 • De koperen tuin, een burgerlijke roman, door Roger Henrard.
 • Dichter versus burger. Het beeld van Thomas Mann bij Vestdijk, door P.Kralt.
 • De ruimtebeleving in Vestdijks Verzamelde verhalen II, door Lutgarde Nachtergaele.

Nr. 85 (72 blz.)

 • In het land der blinden is Le Roy koning, door Bert Vanheste.
 • Een politicus zonder partij? door J.H.de Roder.
 • De ruimtebeleving in Vestdijks Verzamelde verhalen I, door Lutgarde Nachtergaele.
 • Gemarkeerde intertextualiteit in De symfonie van Victor Slingeland, door Birgitta Kasper-Heuermann.

Nr. 83/84 (112 blz.) 1994.     Naar boven

 • Aktaion onder de sterren. Nagelaten verhaal. Verantwoording, door Kees van der Zwan.
 • Aktaion onder de sterren: het verhaal en de roman; door Kees van der Zwan.
 • Radiolezing; door S.Vestdijk.
 • Naakte poppen en molentjes. De tekeningen van S.Vestdijk; door T.van Deel.
 • Vestdijk en Simenon; door Pierre H.Dubois.
 • Vijf vadem diep; door Tini Booij.
 • Poëzie, gekunsteldheid, grammatica; door P.Kralt.
 • Een modernistische vergelijking tussen “Kind tussen vier vrouwen” en “Terug tot Ina Damman”; door Carla de Oude.
 • De Stehgeiger Lanfredi; door Jan J.van Herpen;
 • Lopende receptie – 16, door P. Kralt.

Nr. 82 (68 blz.) Vestdijk en de anderen II.

 • De bewonderde meester, door Willem G.van Maanen.
 • Intertextualiteit: wat, waarom en hoe?, door A.van Luxemburg.
 • De actualiteit van “De glanzende kiemcel”, door Harry Bekkering.
 • Fred S. en Jozef K. gevonnist, een kwestie van intertextualiteit, door Th.Ph.Verstraten.
 • S.Vestdijk en Willem Brakman: hellevaart à deux, door Gerrit Jan Kleinrensink.
 •  “Het geroofde lam” van Willem Brakman, door Max Nord.

Nr. 80/81 (120 blz.) Vestdijk en de anderen I.

 • Een journalist was hij niet, door Max Nord;
 • Kritieken, door S.Vestdijk; geselecteerd en ingeleid door Rudi van der Paardt;
 •  S.Vestdijk als recensent van Vlaamse literatuur, door Roger Henrard;
 • de enige edelman in de Nederlandse literatuur, door Gerben Wynia;
 • Vestdijks worsteling met Kafka: de schuldvraag in Het Proces, door R.Marres;
 • De muziek in Vestdijks essays, door Emanuel Overbeeke.

Nr. 79 (63 blz.) 1993.

 • Het vijfde zegel en de zevende kamer, door Els Schrover;
 • Het romanschema van Ierse Nachten, door P.Kralt;
 • De Argonauten landen in Harlingen, door J.H.Snijder;
 • Johan Daisne en Simon Vestdijk, door Johan Vanhecke;
 • Lopende receptie – 14, door Max Nord.

Nr. 78 (60 blz.) 1993.

 • De oertaal van de dichter,de droom van meneer Visser en de hellevaart van Harlingen, door Martien J.G.de Jong;
 • De man met het stokje, door Annick Cuynen (tw: “De koperen tuin”);
 • Ironie in Sint Sebastiaan als uitgangspunt voor een beschrijving van de belevingswereld van Anton Wachter, door B.H.Jongbloed;
 • Over Vestdijk, Voltaire en Karel XII, door Jos Trippenzee (tw: “De filosoof en de sluipmoordenaar”);
 • Lopende receptie – 13, door Maarten ’t Hart, Rudi van der Paardt;
 • Vestdijkiana Extrachronica – 15, door Willem Huberts.

Nr. 77 (45 blz.) 1992.    Naar boven

 • Een moderne Elckerlijc, door Tini Booij (tw: “Een moderne Antonius”);
 • Lysbet. Hoer, heks, medemens en ideaal in De Vuuraanbidders van S.Vestdijk, door C.J. Berghout;
 • Lopende receptie – 12, door Maarten ’t Hart, P. Kralt.

Nr. 76 (68 blz.) 1992 Vestdijk en de astrologie.

 • Simon Vestdijk en de astrologie, door Rico Bulthuis;
 • Over sterrenkunde en astrologie; de nomos en de logos, door Dick Vestdijk;
 • Helena S.Burgers en de astrologie;
 • Vestdijk als Libra, door Cornets de Groot;
 • Van dichter, magiër en componist, door Saar Bessem;
 • Vestdijk en de astrologie, door Hans Visser;
 • Verantwoordelijkheid ‘en petit’, door Ed van Dompselaar;
 • Astrologische aspecten in Aktaion onder de sterren, door Fokkelien von Meijenfeldt;
 • De negende zang van Vestdijks Mnemosyne in de bergen. Een poging tot interpretatie, door H.A.Wage.

Nr. 74/75 (139 blz.) 1992. S.Vestdijk en de filosofie.

 • O.a. bijdragen aan het filosofiesymposium.
 • Vestdijk en het existentialisme, door Hans van Stralen; Vestdijks verweer tegen de tijd, door R.Marres; Simon Vestdijk in de vitalistische context, door Roger
  Henrard; Schrijven geeft te denken. Vestdijks kritiek op de onzuivere rede, door Honoré Schelfhout; Vestdijk en het prefilosofische bij de Grieken.
 • Over het verleden van de religie, door Marcel M.Fresco; “Al de golven die zijn lijk bewogen”.
 • Over ‘Absyrtos’, een ‘Grieks sonnet’ van S.Vestdijk.

Nr. 72/73 (129 blz.) 1991.

 • “Gevangen zat ik maanden”; briefwisseling Simon Vestdijk – Ans Koster, St.Michielsgestel – Doorn; 5 mei 1942 – 10 februari 1943.

Nr. 71 (64 blz.) 1991.    Naar boven

 • Betrokkenheid in oorlogstijd, door Ger Verrips (tw: “De vuuraanbidders”).
 •  Relativisme en antithese in het slot van De vuuraanbidders, door C.J.Berghout.
 •  Persoonlijke herinneringen aan Vestdijk, door Adriaan van der Veen.
 • Debussy en Hartmann, componisten of literaire motieven?, door Ingrid Jacobs.
 •  Doodgaan is de kunst. Een interpretatie van Vestdijks “De uiterste seconde”, door Wim Tieges.
 • Lopende receptie – 10, door Harry Bekkering.

Nr. 70 Novellen en verhalen. (76 blz.) 1991.

 • Een les in menselijkheid, door W.Smulders/W.van der Steen.
 • Het stenen gezicht in het licht gesteld, door Annet van der Wouw.
 • Homerus maakt de tongen los, door Harmen Holwerda.
 • Het ideaal en de illusie, door B.Bergsma/P.Kegel.
 • Op zoek naar de gestolen droom, door E.Peters/J.Steenbakkers.
 • Kille ijstaferelen en razende wervelstormen, door R.Jansen/H.van der Weide.

Nr. 68/69 Vestdijk als dichter. (155 blz.) 1990.

 • Bijdragen van Harry Bekkering, W.Bronzwaer, T.van Deel, Kees Fens, Martin Hartkamp, P.Kralt, Wiel Kusters, Guus Middag, Adriaan Morriën, Max Nord, J.H.de Ridder, J.H.de Roder, Rob Schouten en Els Schrover.

Nr. 67 Drie vrienden. (67 blz.) 1990.

 • Forum en Vestdijk, door R.Henrard.
 • “Vestdijk” en andere vergelijkingspunten bij Ter Braak, door P.F.Schmitz.
 •  Vestdijk en Du Perron, door Max Nord.
 • Uit de verte getroffen. Vestdijk over Marsman en vice versa, door Jaap Goedegebuure.

Nr. 66 De aeolusharp. (62 blz.) 1990.    Naar boven

 • Waarom De aeolusharp niet werd voltooid, door Gerrit Jan Zwier/Martin Hartkamp.
 • Een rammelende windharp en haar spiekbriefjes, door Rob Schouten.
 • De duivelskunstenaar bespeelt De Aeolusharp, door W.S.Huberts.
 • Een ziener uit de achttiende eeuw, door Gerrit Jan Kleinrensink.
 • Invloed, analogie en imitatie, door Hans van Stralen.
 • Het heilige huwelijk, door J.H.de Roder (tw: “De koperen tuin”).
 • Anton Wachters liefde tot Ina Damman: de macht van het beeld, door R.Marres.

Nr. 64/65 Een halve eeuw Anton Wachter. (81 blz.) 1989.

 • Bevat bijdragen aan het gelijknamige symposium op 4-11-1989.
 • De onvergetelijke Gerritje, door P.Kralt.
 • Taal en liefde: Anton Wachters Ina Damman, door Els Schrover.
 • Anton Wachter: één- of tweeëiïge tweeling, door Rob Schouten.
 • Mahler, een verhaal van Simon Vestdijk, door Bart Vervaeck.
 • Simon Vestdijk recenseert Gerard Walschap, door Marlene van Soest.

Nr. 63 (80 blz.) 1989.

 • Het gedicht “De overlevende” van S.Vestdijk door Hartkamp verklaard, door Gerben Wynia.
 • Rioolessayistiek, door Martin Hartkamp.
 • Machtsspel met de lezer- over Vestdijks Het verboden bachanaal, door Jane Fenoulhet.
 • De vrouw als Sfinx: Lucie uit “Alpenroman”, door Els Schrover.
 • De normen van de criticus Vestdijk, door Marlene van Soest.
 • Vestdijk en de muziek: een musicologische visie, door J.Pop.

Nr. 62 (51 blz.) 1989.

 • Het gespleten bewustzijn van een sadist, door R.Marres.
 • “Luke Havergal” van E.A.Robinson als specimen van “functionele” poëzie, door H.Bekkering.

Nr. 61 (64 blz.) 1988.    Naar boven

 • De provincie en de stad:”Pastorale” elementen in het werk van S.Vestdijk. De onmogelijke moord: een roman over de schrijver en zijn werkelijkheid, door Arie Zevenhuijzen.
 • Dr.P.H.Ritter als bemiddelaar tussen S.Vestdijk en uitgeverij Wyt, door W.S.Huberts.
 • Lopende receptie – 6, door Rudi van der Paardt, Martin Hartkamp,
 • Vestdijkiana Extrachronica – 12, door Jean Brüll.

Nr. 60 (45 blz.) 1988.

 • De herkomst van de verdwenen horlogemaker, door L.Yntema.
 • Twee brieven van Theun de Vries aan S.Vestdijk, door S.A.J.van Faassen.
 • Een roman van minder gewicht, door Tini Booij (tw: “Het schandaal der blauwbaarden”).
 • Vestdijk in oorlogstijd, door Max Nord.

Nr. 59 (59 blz.) 1988.

 • Troost of vergissing, door G.H.Wynia.
 • Vestdijk als muziekessayist, door J.Pop.
 • Vestdijk en de literaire schandalen, door Marlene van Soest.
 • Lopende receptie – 5: ‘De grote tekorten en kleine verdiensten van een klerk. Bespreking van de Vestdijk-biografie van J.Visser door W.A.M.de Moor.

Nr. 58 Meneer Visser’s hellevaart-nummer. (80 blz.) 1988.

 • Een Lahringer Judas en zijn lezer, door P.Kralt.
 • “Geen parafrasen, maar listige analogieën”, door R. van der Paardt.
 • Caligula in de provincie, door R.Marres.
 • Meneer Visser’s hellevaart zoals Vestdijk die bedoelde, door L.F.Abell.
 • Willem Visser en de Wil, door R.Henrard.
 • Vestdijk Extrachronica – 11, door Jean Brüll.
 • Lopende receptie – 4: ‘De ziener in het vizier’, door H.A. Wage.

Nr. 57 ‘Vestdijk als vertaler’ (48 blz.) 1987.

 • Bevat de bijdragen aan het gelijknamige symposium. Vestdijk en Emily Dickinson, door Peter Verstegen.
 • Simon Vestdijk en zijn “Twaalf vertaalde gedichten”, door Paul Claes.
 • Vestdijk, vertalen en accommodatie, door W.S.Huberts.
 • Vestdijk vertaalt Rilke, door W.Poortman.

Nr. 56 (82 blz.) 1987.    Naar boven

 • Vestdijk en het achterdeurtje, een poging tot reconstructie; door Anne Wadman.
 • Overwegingen en overwegingen, door Guus Middag.
 • De oude gang, door Martin Hartkamp.
 • Narcissus tussen het ik en het zelf, door Henk de Jager.
 • Johan Roodenhuis’ Reise in die Heimat, door Tini Booij (tw: “Else Böhler”).
 •  Vestdijk Extrachronica – 10(2), door Jean Brüll.

Nr. 55 Nagelaten gedichten-nummer (67 blz.) 1987.

 • Gedichten en gedichten, door Martin Hartkamp.
 • Vestdijknotities, door T.van Deel.
 • “Onszelf te vinden buiten ons”, door Guus Middag.
 • Parallel-verschijningen. Over drie nagelaten vertalingen naar Emily Dickinson, door H.T.M.van Vliet.

Nr. 54 (60 blz). 1987.

 • Een twee drie vier vijf, door Lutgarde Wattier-Nachtergaele.
 • Een anachronistisch zonnetje. Vestdijk en het bezweren van de tijd, door Peter de Boer.
 • Het wezen van de angst volgens Vestdijk, door R.Marres.
 • Simon Vestdijk en Claude Debussy, door Emanuel Overbeeke.
 • Vestdijkiana extrachronica – 10, door Jean Brüll.

Nr. 53 (68 blz.) 1986.

 • Ina Damman en enkele van Vestdijks ‘Oude meesters’, door Hella S.Haasse.
 •  Een aanklacht tegen God. Over de ‘Ballade van het vierde kruis’, door G.H.Wynia.
 • Bijfiguren die het niet zijn, door P.Kralt (tw: “Het spook en de schaduw”).
 • Nog eens “De doode zwanen”, door L.G.Abell-van Soest.
 • Lopende receptie – 3, door Guus Middag.
 • Vestdijkiana extrachronica – 9, door Jean Brüll.

Nr. 52 (59 blz.) 1986.

 • Vestdijks Cythera, door Hans van Stralen.
 • Proust in de tuin, door J.H.de Ridder.
 • Simon Vestdijk, Gilles de Rais en Blauwbaard; door W.S.Huberts.
 • De dode zwanen rusten nog niet, door W.Bronzwaer.
 • Vestdijk gereduceerd?, door Martin Hartkamp.
 • Lopende receptie – 2, door Harry Bekkering.

Nr. 51 (54 blz.) 1986.    Naar boven

 • Herinnering aan de bergen, door Tini Booij.
 • De dood in Beekvliet, door L.G.Abell-van Soest.
 • Wie was de censor?, door W.S.Huberts.
 • Wachter onder de sterren, door L.Yntema (tw: “Terug tot Ina Damman”).
 •  Persoonlijkheid en talent (een fragment), door R.A.Cornets de Groot.
 • Lopende receptie – 1, door Rudi van der Paardt.
 • Vestdijkiana extrachronica – 8, door Jean Brüll.

Nr. 50 Else Böhler-nummer. (72 blz.) 1986.

 • De dubbele bodem van een ik-roman, door R.Marres.
 • Deze verlichte cel, door Herman Stevens.
 • Else Böhler en de tragedies van de trouw, door Gerrit Jan Kleinrensink.
 • Johan Roodenhuis en het nazidom, door P.Kralt.
 • Mythe en metamorfose in Else Böhler, door Rudi van der Paardt.

Nr. 49 Vestdijk en de muziek. (59 blz.) 1985.

 • Het muzikale toeval bij Vestdijk, door Maarten ’t Hart.
 • Klapwieken van een gevallen engel. De muziekessays van S.Vestdijk, door Etty Mulder.
 • Apollo bij Vestdijk en Strawinsky, door W.Bronzwaer.
 • De muzikale opzet bij Vestdijk, door Rob Schouten.
 • Vestdijkiana extrachronica – 7, door Jean Brüll.

Nr. 48 (64 blz.) 1985.

 • Inleiding tot de voordracht van de gevangenishoofdstukken uit “Pastorale 1943”, door S.Vestdijk.
 • Waarom Vestdijk tekende voor de Kultuurkamer, door L.F.Abell.
 • Vestdijk in deconstructie, door W.Bronzwaer.
 • Het slot bij Vestdijk, door H.Nak (tw: “Else Böhler”, “De kellner en de levenden”, “De ziener”, “Een alpenroman”).
 • De afwezige van de overkant, door H.A.Wage (tw: “Ierse nachten”, “De vijf roeiers”).
 • ‘Een hartversterking’, ‘Biografisch bijwerk’ en ‘Knett’rend vuurwerk’, door Rob Schouten.

Nr. 47 (63 blz.) 1985.

 • Mnemosyne in de bachzaal, door T.van Deel. Lezing Mnemosyne, door S.Vestdijk.
 • Maar dat dit alles was, door Martin Hartkamp.
 • Over het gedicht “De vogel”, door W.S.Huberts.
 • Scheepsarts, gijzelaar en dichter. Over twee “gespleten” gedichten van S.Vestdijk, door G.H.Wynia.
 • La statue (pour S.), door S.Vestdijk. Over Simone Sechez, door J.H.W.Veenstra en L.F.Abell.
 • Vestdijkiana extrachronica – 6, door Jean Brüll.

Nr. 46. (64 blz.) 1985.    Naar boven

 • Iets persoonlijks, door R.A.Cornets de Groot.
 • Het tweede type in het tweede boek, door H.A.Wage (tw: “De toekomst der religie”, “De vuuraanbidders”).
 • Simone Sechez, door L.F.Abell.
 • Antonius als visionair, door Martin Hartkamp. S. Vestdijk en “Een moderne Antonius”.
 • In gesprek met H.J.de Roy van Zuydewijn, door Martin Ros.
 • Terug tot “Terug tot Ina Damman”, door Rudi van der Paardt.
 • Als naar koelwaterzegen en windsels balsamiek, door Rob Schouten.
 •  Vestdijkiana extrachronica – 5, door Jean Brüll.

Nr. 44/45 (119 blz.) 1984.

 • Van de god die een duivel werd, een interpretatie van S.Vestdijks “De kellner en de levenden”, door L.G.Abell-van Soest en L.F.Abell.
 • Vestdijkiana extrachronica – 4, door Jean Brüll.

Nr. 43 (80 blz.) 1984.

 • Over wie heeft Vestdijk het eigenlijk?, door Harry Bekkering (tw: essay “Bij een gedicht van E.A. Robinson” en essay “E. du Perron’s grote anti-roman”).
 •  Essayist of dichter: idee en plastiek, door G.H. Wynia.
 • Over de meester en zijn leerlingen, door Wam de Moor.
 • Vestdijk en literatuurtheorie, door S. Dresden.
 • Nogmaals: de Vestdijk-biografie door Gerrit Borgers.
 • Het mijn en dijn, door D. Vriesman.
 • Vestdijk wijst de weg naar zijn woning, door Jan J.van Herpen.
 • Vestdijkiana extrachronica – 3, door Jean Brüll.

Nr. 42 (51 blz.) 1984.

 • De Vestdijk-biografie, door A.C.M.Vestdijk-van der Hoeven.
 • Het laatste oordeel, door L.G.Abell-van Soest en L.F.Abell.
 • Gekscheren en meesmuilen, door J.J.Oversteegen.
 • De bronnen van “De vuuraanbidders”, door P.J.L.M.Hammann.
 • Vestdijkiana extrachronica – 2, door Jean Brüll.

Nr. 41 (56 blz.) 1983.    Naar boven

 • Bijdragen aan het symposium over “Vestdijk en de geschiedenis”, met bijdragen van H.A.Wage (“Over de historische roman als platform voor Vestdijk”), J.J.Oversteegen (“Een otter in het bolwerk.
 • Vestdijk, Forum en de historische roman”), Rudi van der Paardt (“In het spoor van Nellie.
 • Vestdijks antieke romans en verhalen”) en Ton Anbeek (“Vestdijks beeld van de tweede wereldoorlog. “Pastorale 1943” en “Bevrijdingsfeest””).
 •  Vestdijkiana extrachronica – 1, door Jean Brüll.

Nr. 40 (59 blz.) 1983.

 • Vestdijks opvatting van de historische roman, door L.Nachtergaele.
 • Geheime genootschappen en gluurders, door Harm de Jonge.
 • “Bericht uit het hiernamaals”, door Tini Booij.
 • Vestdijk in statu nascendi, door W.S.Huberts.

Nr. 39 (61 blz.) 1983.

 • “Water in zicht”, door G.H.Wynia.
 • Symfonie van Victor Slingeland, door P.Steyaert (tw: “Het glinsterend pantser”, “Open boek”, “De arme Heinrich”).
 • De vrouw op de Grünstein, door L.G.Abell.
 • Vrijheid op afbetaling, door Ed van Dompselaar (tw: “Op afbetaling”).

Nr. 38 (69 blz.) 1983.

 • Vestdijk en Proust, door Toke van Helmond (tw: “De laatste kans”).
 • Vestdijk en Rilke, door Kees Broere (tw: poëzie).
 • Vestdijk en Scott, door P.J.L.M.Hammann (tw: “De vuuraanbidders”).
 • Vestdijk en Joyce, door L.F.Abell (tw: “Meneer Visser’s hellevaart”).
 • Profeet en exegeet, door G.H. Wynia.

Nr. 37 (85 blz.) 1982.

 • Vestdijk als journalist, door J.H.W.Veenstra.
 • Vestdijks “Het veer” als pamflet, door H.Huijnink.
 • Handeling, symbolische verwijzingen encentrale betekenis in “De koperen tuin”, door J.Pop.
 • Narcissus en Echo, door Rudi van der Paardt (tw: poëzie).

Nr. 36 (73 blz.) 1982.    Naar boven

 • Vader en zoon, door G.H.Wynia.
 • Van dwaling en waarheid, door R.A.Cornets de Groot.
 • De chaotische hybris van Cornets de Groot, door Marjoleine de Vos.
 •  Contingentie tot de laatste snik, door R.A.Cornets de Groot.
 • Historische filosofieën, door P.Kralt (tw: “De filosoof en de sluipmoordenaar”).
 • Tussen wens en werkelijk gebeuren, door Honoré Schelfhout.
 • Een musicologische climax in “Het glinsterend pantser”, door P.S.N.Oost.

Nr. 35 (78 blz.) 1982.

 • De allegorische interpretatie van “Aktaion onder de sterren”, door R.A.Cornets de Groot.
 • Vestdijk en de muziek, door Emanuel Overbeeke.
 • Langs de lokaties van “Het spook en de schaduw”, door Hans Noordermeer.
 • ’t Was nimmer helder wat ik zong!, door T.van Deel.
 • De muziek in “De koperen tuin”, door Willem Bulter.

Nr. 34 (76 blz.) 1982.

 • Het biografiese en de Vestdijkkroniek, door Nol Gregoor.
 • Vestdijk in het spoor van Meester Eckhart, door H.A.Wage.
 • De betekenis van Simon Vestdijk in het literatuuronderwijs, door P.M.G.Exter.
 •  De zelfmoord van het witte bloedlichaampje, door W.S.Huberts.
 • Drie romans in brieven (II), door Clasien Rienstra (tw: “Heden ik, morgen gij”, “De overnachting”, “Avontuur met Titia”).

Nr. 33 (57 blz.) 1981.

 • In het voetspoor van Lucie door de Oberstdorfer bergen, door L.F.Abell en L.G.Abell-van Soest (tw: “Een Alpenroman”).
 • Kind tussen twee ouders, door W.S.Huberts (tw: “Een huisbewaarder”).
 • Drie romans in brieven (I), door Clasien Rienstra (tw: “Heden ik, morgen gij”, “De overnachting”, “Avontuur met Titia”).
 • Een kleine punt op de i van meneer Visser, door Mieke Vestdijk.
 • Over de functie van het leidmotief, door R.A.Cornets de Groot.

Nr. 32 ‘Vestdijk 10 jaar na de dood van Vestdijk’. (160 blz.) 1981.

 • Vestdijk voor en tegen, een vragenboog door Maarten ’t Hart en Martin Ros, m.m.v. Dr. W. Albeda, Prof. S. Dresden, Ria den Hartog-Albers, Hubert Lampo, René Marres, Theun de Vries en J.T. Wiebes.
 • Een hoofdstuk uit Anton Wachters leven, helpsters en troosteressen, door René Marres.
 • Vrouwen in het leven en het werk van Vestdijk, door Hans Visser.
 • In gesprek met Mieke Vestdijk, door Loet Abell en Ria den Hartog.
 • Gegalm met kop en staart – over muziek in Vestdijks romans, door Rob Schouten.
 • Vestdijk en Mozart, door Maarten ’t Hart.
 • De magier geplagieerd, door Peter de Boer (tw: “Het vijfde zegel”).
 • De kellner en de levenden, een visioen, door L.G. Abell-van Soest en L.F. Abell.
 •  Vestdijk na de dood van Vestdijk. Een overzicht van tien jaar “Nachleben”, door Rudi van der Paardt.
 • De vakpsychologische benadering van Vestdijks werk. Een overzicht van de laatste tien jaar, door L.F. Abell.

Nr. 31 (60 blz.) 1981.    Naar boven

 • Over De vuuraanbidders, door Jeanne van Schaik-Willing.
 • Een moderne Antonius, door Th.Ph. Verstraeten.
 • De scheppende elite, door Jane Fenoulhet (tw: Het glinsterend pantser).
 •  Ingenieur, professor, enz., door Martin Hartkamp.

Nr. 30 (87 blz.) 1980.

 • Bijdragen aan beide symposia over “De toekomst der religie”, gehouden op 10 mei 1980 en 1 november 1980, met bijdragen van Martin Ros, Dr.H.A.Wage, Dr. J. Faber, Prof.dr.R. Henrard, L.G. Abell-van Soest, Prof.dr.N. Beets, Drs. B. Verwey, Prof.dr.P. Smits, Dr.A.L. Constandse en Martin Hartkamp.

Nr. 29 (58 blz.) 1980.

 • Tien houtsneden bij Ierse nachten en Aktaion onder de sterren, door Ria den Hartog-Albers.
 • Zelfmoord. Een denkfout voor Vestdijk, door Max Nord (tw: essay “Advies inzake zelfmoord”).
 • Het gedicht als persoonlijk schema, door R.A.Cornets de Groot.
 • Verfilming van “Het verboden bachanaal”, door Nini Salet.
 • Vestdijk, een barokkunstenaar? door Ed van Dompselaar (tw: “Het vijfde zegel”).

Nr. 28 (44 blz.) 1980.

 • Een eerste onderzoek naar vorm en Vorm in de “Symfonie van Victor Slingeland”, door Pé Hawinkels (tw: “Het glinsterend pantser”, “Open boek”, “De arme Heinrich”).

Nr. 27 (42 blz.) 1980.

 • De ziener bekeken, door Willem J.van der Paardt en G.F.H.Raat.
 • Meneer Vissers wil en voorstelling, door P.Barendregt (tw: “Meneer Visser’s hellevaart”).

Nr. 26 (70 blz.) 1979.    Naar boven

 • Vestdijk en de muziek, door Maarten ’t Hart.
 • Op afbetaling, door Vestdijk en Jeanne van Schaik-Willing.
 • Het genadeschot, door H.Bekkering en Frits Verhoeve.
 • Tal en teken, door Ed van Dompselaar (tw: “Het vijfde zegel”).

Nr. 25 (68 blz.) 1979.

 • Anton Wachter-special. Anton Wachter en Amsterdam: een afronding door J.Visser.

Nr. 24 (56 blz.) 1979.

 • Waarom schreef Vestdijk geen toneel, door Martin Hartkamp.
 • Het sonnet “De heilige Andreas”, door P. Barendrecht.
 • Gesprek met Vestdijks Ina Damman, door Fries de Vries.
 • De Kruisweg en “Het Vijfde Zegel”, door E. van Dompselaar.
 • Droom en werkelijkheid, door B. Verwey.

Nr. 23 (68 blz.) 1979.

 • Meneer Visser’s droom, door L. Abell-van Soest.
 • ’s Konings Poppen I, door H. Noordermeer.
 • ’s Konings Poppen II, door M. Boks-Schoute.
 • Een fantasia, door R.A. Cornets de Groot.
 • Over “Het vijfde zegel”. “Ik zie sterretjes”, door E. van Dompselaar.
 • Schering en inslag (slot) (Over de structuur van Vestdijks “Griekse Sonnetten”), door M. van Dalfsen.
 • Meester en leerling. In de voetsporen van S. Vestdijk, door Wam de Moor.
 •  Vestdijkiana extrachronica III, door H. Bekkering en R.Th. van der Paardt.

Nr. 22 (56 blz.) 1978.

 • Was het allemaal wel zo vriendschappelijk, door D. Vriesman.
 • De dichter als barokkunstenaar, door P. Barendrecht.
 • De erotische gedachtenwereld van Anton Wachter, een commentaar en een pleidooi, door W.M. Schouten-Prins.
 • Werkelijkheid contra fictie, met een partijdige scheidsrechter bij de zijlijn, door J. Zuidgeest (tw: “Else Böhler”).
 • Schering en inslag (3) (Over de structuur van Vestdijks “Griekse Sonnetten”), door M. van Dalfsen.

Nr. 21 (58 blz.) 1978.    Naar boven

 • Schering en inslag (2) (Over de structuur van Vestdijks “Griekse Sonnetten”), door M. van Dalfsen.
 • ‘Bring him back alive’, door D. Vriesman.
 • Fantoches, door H. Bekkering en F. von Meyenfeldt.
 • Aktaion en Ter Braak, door R.Th. van der Paardt.
 • Onvoorwaardelijk overgeven, door F. Bulhof (tw: “Else Böhler”).

Nr. 20 (68 blz.) 1978.

 • Rondom Pastorale 43, door N. Beets.
 • Vestdijk en Sierksma over religie, door P. Smits.
 • Schering en inslag (1) (Over de structuur van Vestdijks “Griekse Sonnetten”), door M. van Dalfsen.
 • De kruik van de waterman, door R.A. Cornets de Groot.
 • Piranesi etst, gedicht.
 • ‘A novel within a novel within a novel ….’ (2), door J. Fenoulhet

Nr. 19 (56 blz.) 1978.

 • De onvoorwaardelijke overgave aan Else Böhler, door J. Zuidgeest.
 • ‘A novel within a novel within a novel ….’ (1), door J. Fenoulhet.
 • Astrologie — een extra-literair gegeven?, door R.A. Cornets de Groot.
 • De datering van “Drie van Tilly”, door H. Klooster.

Nr. 18 (56 blz.) 1977.

 • Anton Wachter en Sint Sebastiaan, door L. Abell – van Soest.
 • Annie Vermeer, Dirk Touraine en Jules Salomons. De Jeugdpsychologische Roman en Vestdijk (3), door Dr.N.Beets.
 • De erotische gedachtenwereld van Anton Wachter, door F.W. Botzen.
 •  Vestdijkiana extrachronica II, door H. Bekkering en R.Th. van der Paardt.

Nr. 17 (72 blz.) 1977.

 • Psychologie van de angst, de verveling en de vriendschap in Sint Sebastiaan en Surrogaten voor Murk Tuinstra. De Jeugdpsychologische Roman en Vestdijk (2), door Dr.N.Beets.
 • Achtergronden van een trucfoto en een echte foto (22-11- 1939), door E. van Moerkerk.
 • Vestdijks Vrouwendienst, door J.F.P. de Smit.
 • Simon Vestdijks greep op de religie. Een bijdrage tot een nader begrip van de religie en Vestdijks Toekomst der Religie in het bijzonder, door N. Verwey en B. Verwey.
 • Filosofietjes, door Geurt van Hierden (tw: “De filosoof en de sluipmoordenaar”).
 •  Vestdijkiana extrachronica, door H. Bekkering en R.Th. van der Paardt.

Nr. 16 (68 blz.) 1977.    Naar boven

 • Aantekeningen bij kanttekeningen, door P.Kralt (tw: “Ierse nachten”, “De vijf roeiers”).
 • Nogmaals Vestdijk als dichter, door G.Otterloo.
 • Vestdijks poëziekritiek, door R.A.Cornets de Groot.
 • Experimenten met het historische “ik”, door P.Kralt.

Nr. 15 (48 blz.) 1977.

 • De menselijke achtergronden van een trucfoto, door Hans ter Braak.
 • De jeugdpsychologische romans van Vestdijk (1), door Dr.N.Beets.
 • Vestdijks visie op Proust, door dr.H.A.Wage.
 • Ina Damman en Else Böhler, door drs.J.L.Segboer.
 • Vestdijk en Buños, door dr.R.Rh.van der Paardt.
 • De koperen tuin: van Paradijs tot Golgotha, door M.van Hattum.

Nr. 14 (33 blz.) 1976.

 • Vestdijk en A.Roland Holst, door H.van den Heuvel.
 • Vestdijk over Heidegger en Beerling, door R.F.Beerling.
 • De kluizenaar en de duivel,door L.F.Abell.
 • Ierse en on-Ierse kwesties, door R.A.Cornets de Groot (tw: “Ierse nachten”, “De vijf roeiers”).
 • Een zogenaamde splitsing, door Margaretha H.Schenkeveld (tw: “Het glinsterend pantser”).

Nr. 13 (51 blz.) 1976.

 • Gentleman of sadness, Simon Vestdijk as a poet, door E.M.Beekman.

Nr. 12 (65 blz.) 1976.

 • De Vuuraanbidders: Spieghel Historiael van S.Vestdijk, door H.A.Wage.
 • Vestdijk en Beerling, (een verkenning) door N.Beets.
 • Vestdijks Ierse romans, door P.Kralt (tw: “Ierse nachten”, “De vijf roeiers”). Literaire of semantische inversie in “De Oubliëtte” door C.L.Uitham.

Nr. 11 (52 blz.) 1976.    Naar boven

 • De redding van Fré Bolderhey als symbolische roman (II), door L.Pepplinkhuizen en J.F.P.de Smit.
 • Held in triplo. Benaderingen van Vestdijks De held van Temesa, door R.Th.van der Paardt en H.Bekkering.
 • Vestdijks principe van het kwaad, door L.G.Abell-van Soest.
 • Reisgidsen vol Belluno’s en Blauwbaarden, door T.van Drunen (tw: “De leeuw en zijn huid”, “Het schandaal der blauwbaarden”, “De filmheld en het gidsmeisje”).
 •  Een huisbewaarder, door J.Beuze.

Nr. 10 (52 blz.) 1975.

 • De redding van Fré Bolderhey als symbolische roman (I), door L.Pepplinkuizen en J.F.P. de Smit.
 • Ivoren Wachters, Kijk ’s naar Philip Corvage, door K.van Breukelen.
 • Drie aspecten van Ierse Nachten, door P.Kralt.
 • Gaten in de Oubliëtte, door C.L.Uitham.
 • Waarom ik nooit in Doorn ben geweest, door K.Fens.

Nr. 9 (64 blz.) 1975.

 • De ondergang van Eddie Wesseling (III), door N.Beets (tw: “De redding van Fré Bolderhey”).
 • Vestdijks Ode aan Apollo, door Martin Hartkamp.
 • Van Pontius naar Pilatus? door R.Th.van der Paardt.
 • De nadagen van Pilatus door G.van Hierden.
 • Mijn ‘raadsman’ bleef, tot nader order, Du Perron; door J.L.Goedegebuure.

Nr. 8 (68 blz.) 1975.

 • De bruine vriend onder de sterren,,door L.G.Abell-van Soest (tw: novelle “De bruine vriend”).
 • Een horlogemaker die niet op zijn tijd let, door L.F.Pfeiffer (tw: novelle “De verdwenen horlogemaker”).
 • De man met de gummivingers,, door L.Pepplinkhuizen/J.F.P.de Smit (tw: novelle “Gummivingers”).
 • Het luilekkerland van een horlogemaker, door W.J. van der Paardt (tw: novelle: “De verdwenen horlogemaker”).
 • Pan, de angstwekkende god van de sexe,, door L.F.Abell (tw: novelle “Arcadië”).
 • Bijeenhoren en samenhangen, door J.J.Oversteegen.door L.F.Abell (tw: novelle “Arcadië”). Bijeenhoren en samenhangen, door J.J.Oversteegen.
 • Verzamelde verhalen van S. Vestdijk,, door Jean Brüll.
 • Vestdijk als moralist,,door B.A. Cornets de Groot (tw: novelle “Deernis met de wegen”).

Nr. 7 (52 blz.) 1975.

 • De ondergang van Eddie Wesseling (II), door N.Beets (tw: “De redding van Fré Bolderhey”).
 • De redding van Fré Bolderhey ofwel de ondergang van Eddie Wesseling, door L.Pepplinkhuizen/J.F.P.de Smit.
 • Anton Wachter en Amsterdam: een verkenning, door J.Visser.
 • Juffrouw Lot, door Martin Hartkamp.

Nr. 6 (56 blz.) 1974.    Naar boven

 • De ondergang van Eddie Wesseling (I), door N.Beets (tw: “De redding van Fré Bolderhey”).
 • Het mensenoffer in de Oubliëtte, door L.F.Abell.
 • Simon Vestdijks “Het vijfde zegel”, door L.F.Pfeiffer.
 • Een bijna gesloten circuit: Vestdijks historische werk, door J.J.Oversteegen (tw: “Aktaion onder de sterren”, “De verminkte Apollo”, “De held van Temesa”, “De nadagen van Pilatus”, “Het proces van meester Eckhart”, “Het vijfde zegel”, “De vuuraanbidders”, “Puriteinen en piraten”, “De filosoof en de sluipmoordenaar”, “Rumeiland”, “De leeuw en zijn huid”, “De hôtelier doet niet meer mee”, “Ierse nachten”, “De vijf roeiers”).

Nr. 5 Koperen tuin-nummer (64 blz.) 1974.

 • Tuinbeelden, door Hella S. Haasse.
 • Het magische koper, door L. Abell – van Soest.
 • Typoscript en manuscript van ‘De Koperen Tuin’, van S. Vestdijk.
 • De muziek in De Koperen Tuin, door J. Pop.
 • De topografie van ‘De Koperen Tuin’, door Freaerk Dam.
 • ‘Beeld en verbeelding in de roman van Simon Vestdijk, door H.W. van Doorn.
 •  Elfmaal de koperen tuin, door J.J. Oversteegen.

Nr. 3/4 (88 blz.) 1974.

 • Aktaion en Cheiron, door S.Vestdijk.
 • De kellner en de levenden (3), door L.F.Abell.
 • Portret op afstand, door Johan van der Woude.
 • De Persconferentie, door Hella S.Haasse.
 • Pastorale 1943, door J.Pop.
 • De Pastorale in de verzetsliteratuur, door Th.de Vries.
 • Het Algenschandaal, door L.Abell-van Soest.
 • Madonna met de valken, door Cornets de Groot.

Nr. 2 (60 blz.) 1973.

 • De kellner en de levenden (2), door L.F. Abell.
 • De ironie in De Koperen Tuin, door W. Hansen.
 • Aktaion onder de sterren, door J. Pop.
 • Het Veer, door L. Abell – van Soest.
 • De stuurman aan de kant, door R.A. Cornets de Groot.
 • Werkelijkheid of fictie, door A.J. Kaaks.

Nr. 1 (48 blz.) 1973.

 • Niet alleen van onderen, door A. Marja.
 • De kellner en de levenden (1), door L.F. Abell.
 • Het sonnet, gedicht van S. Vestdijk.
 • Spekmarkt, ’t huis van A. Wachter, door Nol Gregoor.
 • Haaks op Kaaks, door Martin Hartkamp.
 • Geritsel aan de rand, door Bernt Luger.
 • Besprekingen van “Het Veer”, “De Bruine Vriend”, “De Onvoltooide Fuga”, “Sint Sebastiaan” en “De Schandalen”.

Naar boven