Kopij kronieken

Kopij voor de Vestdijkkroniek kan worden gestuurd naar hoodredacteur Flip Hammann,
e-mailadres: fliphammann@hotmail.com.

Kopijconventies

 Wij leveren aan in platte tekst, alleen links uitgevuld, zonder afbrekingen in lettertype Times New Roman 12; literatuurlijsten in 10.

Opening artikel
– Auteursnaam, gevolgd door witregel
– Titel in vet, Times New Roman 14; ondertitel in cursief, gevolgd door witregel.

Nieuwe alinea
– Beginnen met een ‘harde’ tab (control+Tab);
– Na een witregel of tussenkop volgt geen inspringing.

Tussenkoppen
– Worden voorafgegaan door een witregel en staan in vet, gevolgd door ‘harde’ return.

Titels
– Titels van boeken en periodieken in cursief, met beginkapitaal, verder steeds onderkast.
– Artikel-, verhaal- en gedichtentitels tussen enkele aanhalingstekens. Dus bijvoorbeeld De koperen tuin en ‘Het veer’ uit De dood betrapt.
– Titels van tijdschriften en bladen conform die ze zelf bezigen.

Aanhalingstekens
– Quotes tussen enkele aanhalingstekens. Quotes binnen quotes met dubbele aanhalingstekens. Dus: Volgens de criticus ‘schreef Vestdijk te veel, schrapte te weinig en hij gaf dit impliciet toe toen hij voor zijn gehele oeuvre stond en opmerkte: ”Heb ik dit allemaal geschreven!”’
– Gebruik gekromde aanhalingstekens, niet recht. Let op aanhalingsteken sluiten bij bijvoorbeeld Maarten ’t Hart (dus niet ‘t Hart).

Weglatingen, invoegingen, auteursopmerkingen
– Worden gemarkeerd met rechte haken.
– Weglating: […]
– Invoeging [opnieuw]
– Auteursopmerking met initialen van auteur in cursief: [ Vestdijks toenmalige adres.WvW]

Noten of literatuurlijst
– Bij voorkeur een van de twee, en bij voorkeur aan het eind van het artikel.
– Noten volgens Word-systematiek.

* U gaat akkoord met publicatie na een jaar op de site van de dbnl.