Memoria

Schrijvers, dichters en hun wegen

Niet alleen leiden vele wegen naar Rome, ook heten er vele naar Simon Vestdijk. Een slordige telling met googlen geeft aan dat er in Nederland zo’n 26 straten, lanen, wegen, hoven, weiden, plantsoenen, erven en bruggen genoemd zijn naar Simon Vestdijk. Geen dreven, en vanzelfsprekend geen dijken. Daarnaast is er nog een handvol straatbordjes met daarop de namen Anton Wachter of Ina Damman. Omdat straatnamen niet gauw verdwijnen, zijn vroegere schrijvers en dichters planologisch gezien natuurlijk in het voordeel en hebben riante plekjes ingenomen zoals P.C. Hooft. De invloed van straatnamen op de naamsbekendheid van schrijvers als Vondel en Bredero is wel duidelijk. Het bouwen van literatuurwijken net als in Almere kan dus toegejuicht worden. Een opmerking dat er wat doodlopende Menno ter Braakstraten zijn, wijst op een zekere rivaliteit bij schrijversgenootschappen op dit gebied. Ruim bedeeld met meer dan 30 straatnamen zijn thans Multatuli/ Eduard Douwes Dekker en Louis Couperus (inclusief Eline Vere). Hierna volgen Simon Vestdijk en Frederik van Eeden. Latere schrijvers blijven nog ver achter.

Bij de groenvoorziening is er niet veel benoemd. Daarom is het verheugend dat er behalve het Vondelpark nu een Simon Vestdijkpark is!

HT, 3 februari 2014


Beelden van Vestdijk

IMGP9739 Vestdijk standbeeld in Doorn
gemaakt door Jaap te Kiefte, maart 2013
 anton-wachter-harlingen
stop14-2-Suze Boschma-Berkhout 1973 bezig met Anton Wachterbeeld, foto Henry Drost

Anton Wachterbeeld in Harlingen gemaakt door Suze Boschman-Berkhout in 1973

Lees hier de Harlinger Courant van 2 mei 1973
over de onthulling van het Anton Wachterbeeld
(pdf-bestanden):
harlinger-courant-aw-weerthuis-2-5-1973
harlingercourant-aw-weerthuis-pag2-2-5-1973
harlingercourant-rond-aw-2-5-1973

oba-2011-IMGP0810s buste in de Vestdijkzaal, OBA Amsterdam
vervaardigd door Pieter d’Hont in 1972
bronzen-kop-LM bronzen kop gemaakt door Ko van Ree in 1993
aanwezig in het Letterkundig Museum te Den Haag