Informatie en literatuur over Simon Vestdijk

Titel Schrijver Uitgever, datum
Interartistieke verwijzingen in het kortverhaal Een twee drie vier vijf van Simon Vestdijk. De rol van muziek in de tekst

Gracza Krisztina Orsolya

– download scriptie als pdf

 

Scriptie, universiteit ELTE Boedapest, Hongarije, 2018

Simon Vestdijk en de piano

 

Emanuel Overbeeke Piano Bulletin 94, 2015-1, EPTA Nederland
De duizendvoudige tong
de-duizendvoudige-tong-200w
Keuze uit 40 jaar Vestdijkkronieken door Wilbert van Walstijn Prominent reeks van uitgeverij Tiem, Baarn, 2013
Biografische gegevens over Vestdijk en overzicht van afzonderlijk uitgegeven werken

anoniem: digitale bibliotheek voor Nederlandse letteren

– link naar dbnl
– download als pdf

De documentatiedienst – Nederlands Letterkundig Museum/ Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (dbnl)
Vestdijk, Simon (1898-1971)
H.A. Wage
Biografisch Woordenboek van Nederland (Instituut voor Nederlandse geschiedenis), 2008
Wij zijn van elkaar; Brieven (1946-1947)
Adv_BB
S. Vestdijk en
Henriëtte van Eyk;
Wim Hazeu (commentaar en voorwoord)
De Bezige Bij, Amsterdam, 2007
Vestdijk – een biografieimg316c_bewerkt-1 Wim Hazeu De Bezige Bij, Amsterdam, 2005
Je bent een onmogelijk man! De briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Johan van der Woude, 1939-1969.
Bezorgd door Tim Duyff, met medewerking van
T. van Deel
Den Haag: Letterkundig Museum,
2003
Hoofdstukken over S. Vestdijk, dissertatie J.H. de Roder Van Tilt uitgeverij, Nijmegen
2001
Paradoxaal is het gehele leven; het oeuvre van Vestdijk P. Kralt Amsterdam, 1999
Het ingekeerd verlangen;  over de wereld van Simon Vestdijk Pieter van Exter Mycena Vitilis, Doorn, 2000
Vestdijk over Frankrijk Evert van der Starre Walburg Pers, Zutphen, 1998
Het oog van de meester; Vestdijk als recensent
Vestdijk-jaarboek 1998
Bijdragen van:
Bibeb
Willem Brakman
Max Nord
Pierre H. Dubois
Guillaume van der Graft
Hella S. Haasse
L. Th. Lehmann
Adriaan van der Veen
Theun de Vries
Leo Vroman
Victor Westhoff
Aad Meinderts
Hans Anten,
Mieke Koenen
G.H.F. Raat
Bert Vanheste
Vincent Hunink
Maaike Meijer
Jan van der Vegt
Nijgh & Van Ditmar, Vestdijkkring, Amsterdam 1998
Simon Vestdijk: de schrijver als lezer
Vestdijk-jaarboek 1997
Bijdragen van:
S. Dresden,
Evert van der Starre,
Ger Verrips,
Jeanne Holierhoek,
Peter Verstegen,
W. Bronzwaer,
J.H. de Roder,
Aart Aarsbergen,
Willem G. Weststeijn,
Hans Bak,
Henk Romijn Meijer,
Jacq Vogelaar,
Gerben Wynia
Nijgh & Van Ditmar, Vestdijkkring, Amsterdam 1997
APOLLO OP VRIJERSVOETEN
Een onderzoek naar de thematische coherentie in De verzamelde verhalen van S. Vestdijk
Ludgarde Nachtergaele Universiteit van Leuven, 1996
De geschiedenis van een talent
Vestdijk-jaarboek 1996
Bijdragen van:
Harry Bekkering,
Wim Bronzwaer,
T. van Deel,
Rob Schouten,
Anne Wadman,
Willem van Toorn,
Ger Verrips,
Tini Booij,
Maarten ’t Hart,
J.H. de Roder,
WAM de Moor,
J.A. Dautzenberg,
P. Kralt,
Rudi van der Paardt
Nijgh & Van Ditmar, Vestdijkkring, Amsterdam 1996
Het gebergte; de tweeënvijftig romans van
S. Vestdijk
H.Br. Corstius &
Maarten ’t Hart
Nijgh & van Ditmar/ De Bezige Bij, Amsterdam, 1996
Catalogus van de bibliotheek Vestdijk Be. Mourits en P.N.G. Pesch, met een inleiding door Rudi van der Paardt Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1995
Wie is wie in Anton Wachter; een kennismaking met de personages uit de romancyclus van S. Vestdijk Marja Pruis Nijgh & van Ditmar, Amsterdam, 1994
Afscheid van Simon; leven met een nalatenschap Mieke Vestdijk-van der Hoeven Meulenhoff, 1993
Als ik tekenen kon. Essays.
In hoofdstuk 2 staan 6 essays over de dichter S. Vestdijk
T. van Deel Querido Amsterdam 1992
Merlijn; het ontstaan van een opera in brieven en documenten Simon Vestdijk en Willem Pijper; verzorgd door Arthur van Dijk en Mieke Vestdijk Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1992
Stem en tegenstem; De structuur van de bundel ‘Verzen’ van S. Vestdijk Piet Kralt Dimensie, Stichting voor letterkundige en
wetenschappelijke uitgaven, Leiden 1991
Het dilettantenmasker afgelegd;
Vestdijk en de muziek
Emanuel Overbeeke Plantage/G&S, Leiden 1991
Veroverde traditie;
de poëticale opvattingen van S. Vestdijk
Harry Bekkering,
onder redactie van Martin Ros en Rudi van der Paardt
De Bezige Bij, Amsterdam, 1989
Brieven rond de Vestdijk-biografie Hans Visser Sijthoff, Amsterdam, 1989
Schoten rondom Vestdijk Martin Hartkamp Dimensie, Leiden, 1989
Identificatie en isolement; een visie op Vestdiijk Martin Hartkamp Bert Bakker, Amsterdam, 1988
Vestdijks palet;
de rol van de kunst in de romans van S. Vestdijk
Peter de Boer,
onder redactie van Martin Ros en Rudi van der Paardt
De Bezige Bij, Amsterdam, 1988
Iets verhevens en onuitsprekelijks;
muzikale motieven in het werk van S. Vestdijk
Rob Schouten,
onder redactie van Martin Ros en Rudi van der Paardt
De Bezige Bij, Amsterdam, 1988
De toverbron; Vestdijk en de geschiedenis P. Kralt,
onder redactie van Martin Ros en Rudi van der Paardt
De Bezige Bij, Amsterdam, 1988
Veel liederen zijn gezongen;
De poëzie van S. Vestdijk
T. van Deel De Bezige Bij, Amsterdam,  1987
Brieven over litteratuur H. Marsman & S. Vestdijk; met een nawoord van
T. van Deel
Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1987
Simon Vestdijk; een schrijversleven Hans Visser, met medewerking van
Max Nord en Emanuel Overbeeke
Kwadraat, Utrecht, 1987
Briefwisseling S. Vestdijk &
Theun de Vries;
bezorgd door S.A.J. van Faassen
Querido, Amsterdam, 1985
Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk:
De vertelsituatie en de hoofdmotieven.
R.F.M. Marres 1983
Schrijvers Prentenboek 2;
S. Vestdijk
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum,
Den Haag
De Bezige Bij, Amsterdam,  1983
Door nacht en ontijd; Over de Ierse romans van S. Vestdijk P. Kralt Huis aan de Drie Grachten, Phoenixreeks, 1983
Je kunt er toch bij blijven zitten? Gekozen en ingeleid door Rudi van der Paardt Leven & Letteren –
De Bezige Bij, Amsterdam 1983
BZZLLETIN 93; S. Vestdijk Diversen Tijdschrift BZZTôH,
’s Gravenhage, febr. 1982
over ‘Terug tot Ina Damman’ en
de andere Anton Wachter romans van Simon Vestdijk
R. Marres synthese –
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1981
Gesprekken met S. Vestdijk Theun de Vries BZZTôH, ’s Gravenhage, 1981
Intenties 2 – Terug tot Simon Vestdijk en andere essays H.A. Gomperts Meulenhoff, Amsterdam, 1981
Tussen twee vuren; een pamflet en een essay Fokke Sierksma Reflex Utrecht
1979
Over de Griekse romans van Simon Vestdijk Rudi van der Paardt Serie Synthese,
Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam,
1979
Meester en leerling; in de voetsporen van S. Vestdijk Wam de Moor BZZTôH, ’s Gravenhage, 1978
Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk
in letterkundige- en algemeen kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972
;
Centaur, Critisch Bulletin, De Vrije Bladen, Forum, Het Woord, Libertinage,
Maatstaf, Merlyn en Soma
deel I
Jean Brüll HES Publishers, Utrecht, 1977
over ‘De koperen tuin’ van Simon Vestdijk J. Pop Wetenschappelijke Uigeverij, Amsterdam, 1976
De werkelijkheid van Simon Vestdijk
in Schrijvers Portretten
Eelke de Jong en Jacob Groot Elseviers Literaire Serie, Amsterdam, 1974
Vestdijk, kind tussen vier vrouwen
in Schrijvers Portretten
Ischa Meijer Elseviers Literaire Serie, Amsterdam, 1974
Vestdijk op de weegschaal;
literaire verkenningen
R.A. Cornets de Groot Sijthoff, Leiden,1972
Tweemaal Vestdijk; Essays Hella Haasse Querido, Groningen, 1970
In memoriam S. Vestdijk 1898-1971 Maatstaf, Jaargang 19 nr. 4/5, augustus/september 1971
Bert Bakker
Vestdijk 70 Bijdragen van:
Simon Vestdijk,
Hella Haasse,
J.J. Oversteegen,
J.J.A. Mooij,
Rein Bloem,
Kees Fens,
P.J. Stolk,
J.G. Kooij,
Alex Brotherton,
I. Roelandt,
Rob du Mee,
Ernst Vermeulen
Raster, 11/3
Polak & Van Gennip
Oktober 1968
Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk Theun de Vries De Arbeiderspers, Amsterdam, 1968
Nol Gregoor in gesprek met Simon Vestdijk De Bezige Bij. Amsterdam, 1967
Vestdijk in kaart D. Wolthers, Letterkundig Museum Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1967
De open ruimte; essays over o.a. Simon Vestdijk R.A. Cornets de Groot Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1967
de chaos en de volheid; een vijfvoudig essay over S. Vestdijk R.A. Cornets de Groot Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1966
Handdruk en Handgemeen; Leesavonturen met S. Vestdijk Anne Wadman Bruna, Utrecht, 1965
A O – reeks boekje 1084 over S. Vestdijk W. Ensinck IVIO, 29-10-1965
Ontmoetingen – Literaire monografieën – Simon Vestdijk Th. Govaart (ORION) – Desclee de Brouwer (nummer 18, 1e druk 1960)
Simon Vestdijk en Lahringen;
De biografische achtergronden
van de Anton Wachter- romans
Nol Gregoor De Bezige Bij, Amsterdam, 1958
REFLEX, Utrecht, 1977
Over S. Vestdijk
(ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag)
Max Nord,
G.H. Barneveld,
Anton van Duinkerken, Jeanne van Schaik-Willing,
Dr. V.W.D. Schenk,
J.H.W. Veenstra,
Victor E. van Vriesland
De Bezige Bij, Amsterdam, 1948
Vestdijknummer
(ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag)
Sierksma, Roland Holst, Vroman, Varangot, Achterberg, Kaas, Marja, Opsomer, Charles, Rodenko Podium – Literair maandblad, Bussum, 1948
De Duivelskunstenaar; Een Studie over S. Vestdijk Menno Ter Braak L.J. Veen, Amsterdam, 1945
img322c3 Vestdijk fiets- en wandelroute in Doorn 1997 VVV Doorn en
Stichting Auteursrechten Simon Vestdijk, Doorn
‘Simon Vestdijk –
La sérénade interrompue’
concert-10-02-2004 Programma concert in Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht, op 10 februari 2004