Schenkingen

Voordelig schenken!

De Vestdijkkring is aan leden, die ons met een donatie extra steunen, veel erkentelijkheid verschuldigd. Dankzij die schenkingen kan de Kring activiteiten organiseren als de tweejaarlijkse Symposia en uitgaven realiseren zoals in 2016 de publicatie van de bundel Verspreide Essays. We willen de mogelijkheid om aan de Vestdijkkring een schenking of donatie te doen dan ook graag nog eens onder uw aandacht brengen.

Overweegt u om vrijwillig geld of goederen aan de Vestdijkkring te schenken? Dan doet u een gift. Er zijn twee soorten giften, een gewone gift of periodieke giften.
De Vereniging Vestdijkkring heeft een culturele ANBI- status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als u een gift doet, mag u die aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Met de nieuwe Geef-wet hoeven schenkingen niet meer te worden vastgelegd bij de notaris. Tot 1 januari 2018 geldt dat uw donaties aan de vereniging voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn. Hiervoor geldt wel een maximum geefbedrag van € 5000.-

U kunt ook periodiek schenken met een schenkingsovereenkomst. Zo’n gift bestaat uit een vast bedrag per jaar met een looptijd van minimaal vijf jaar. Een periodieke gift aan de Vestdijkkring is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Tot 2018 geldt ook hier de 125% regeling.
Om periodiek te schenken download u het formulier Overeenkomst periodieke gift van de site van de Belastingdienst. Stuur de formulieren voor schenker én ontvanger naar de penningmeester. U ontvangt een getekend exemplaar voor de schenker retour voor uw administratie.

De Vestdijkkring nodigt u uit om de activiteiten van de vereniging door middel van een donatie te steunen, waardoor ook in de toekomst het werk en gedachtegoed van Simon Vestdijk onder de aandacht van een breed publiek kan worden gebracht.

Penningmeester Vestdijkkring
Schellingwouderdijk 239
1023 NG Amsterdam

De Vestdijkkring is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder RSIN/fiscaal nummer ANBI 816044296.