Informatie over de Vestdijkkring

monogram-SV-geel

Doelstelling

De Vestdijkkring is 2 februari 1972 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor, de kennis van en het inzicht in het werk van Simon Vestdijk te bevorderen.


Activiteiten

De voornaamste activiteiten van de Vestdijkkring zijn:

  • uitgave van de tweemaal per jaar verschijnende Vestdijkkroniek
  • het verstrekken van informatie over Vestdijk via haar website: www.vestdijk.com
  • het uitreiken van de Ina Dammanprijs in combinatie met de Anton Wachterprijsuitreiking
  • het verlenen van medewerking aan de tweejaarlijkse uitreiking van de Anton Wachterprijs te Harlingen
  • het opzetten en onderhouden van leeskringen
  • het (mede) organiseren van symposia over het werk van Vestdijk

Zie ook de pagina Beleid & financiën


Publicaties

De Vestdijkkroniek verschijnt tweemaal per jaar. In dit tijdschrift verschijnen artikelen over het werk en het leven van Vestdijk. Daarnaast zijn er vaste rubrieken voor het verenigingsnieuws, berichten, ingezonden brieven, Vestdijkiania en dergelijke.


Secretariaat van de Vestdijkkring:

Mathijsenstraat 13
2035CK Haarlem
tel. 06 812 437 94
e-mail: vestdijkkring@vestdijk.com


Bestuur van de Vestdijkkring:

Hans van Velzen, voorzitter
Roel Jonker, secretaris
Kees Meekel, penningmeester
Wim Hazeu, lid

Cok de Zwart, lid
Leo Willemse, lid
Bas Verwey, lid


Webmaster voor de site vestdijk.com:
Henk Terhell


Privacyverklaring

De privacyverklaring van de Vestdijkkring kunt u hier bekijken of downloaden als pdf-bestand.