Vestdijksymposia

De Vestdijkkring organiseerde een aantal symposia in samenwerking met onder andere de School voor Wijsbegeerte te Leusden en de Jan Campertstichting te Den Haag. Daarbij kwamen verschillende aspecten van het werk van Vestdijk aan de orde, zoals:

 • Vestdijk, Rembrandt en beeldende kunst
 • Het vrouwbeeld van Vestdijk
 • De invloed van Kafka op Vestdijk
 • De relatie Proust-Vestdijk en de relatie Buwalda-Vestdijk
 • De toekomst der religie
 • Vestdijk en Mahler
 • Vestdijk en de muziek
 • Simon Vestdijk als vertaler
 • Vestdijk op het raakvlak van literatuur en filosofie
 • Vestdijk en de anderen, de relatie tussen Vestdijk en schrijvers   van nu
 • Vestdijk en Frankrijk
 • Vestdijk en Forum
 • De zieke mens in de romanliteratuur
 • Vestdijk en Doorn

Aan een aantal van deze symposia zijn speciale themanummers van de Vestdijkkroniek gewijd. Voor zover voorradig zijn deze verkrijgbaar bij het secretariaat van de Vestdijkkring voor € 2,50 plus porto.

vestdijk_en_mahler

Programma’s van symposia/bijeenkomsten
van de Vestdijkkring van de afgelopen jaren