Hermans Honderd

Op 1 september is het 100 jaar geleden dat Willem Frederik Hermans werd geboren.
Over de relatie Hermans – Vestdijk is veel geschreven. Hermans’ biograaf, Willem Otterspeer, vat de relatie samen in een twintig pagina’s tellend stuk met veel citaten, dat is opgenomen in een fraai uitgegeven boek met titel Hermans Honderd. Het bevat essays en artikelen van een dertigtal Hermans liefhebbers. Jan Willem Derks en René Hesselink verzamelden de stukken en brachten ze samen in dit boek, dat als paperback verschijnt, maar ook in een mooie gebonden versie; een uitgave van uitgeverij IJzer te Utrecht.

FH, 30 augustus 2021

Terug omhoog

Terug omhoog

Lahringen of de zoete pijn van het gemis

In de serie ‘Stad & schrijver’ in de Volkskrant van zaterdag 31 juli schrijft Onno Blom over zijn bezoek aan Harlingen.
Het is een persoonlijk verslag, al staat er voor de vestijkiaan niets nieuws in. Met de foto’s erbij is het stuk toch een mooie promotie.

Voor wie een papieren versie van de krant heeft: uitknippen deze pagina en doorgeven aan geïnteresseerden.

FH, 31 juli 2021

Terug omhoog

Harlingen warmt op voor Literair Festival

In het in Harlingen verspreide huis-aan-huis-blad van Wad tot Stad van 27 juli 2021 is aandacht voor het Literair Festival Vestdijk in Harlingen, op 4 en 5 september 2021.

Tijdens dit festival zal Kees ’t Hart acte de présence geven met een lezing over Simon Vestdijk en zoals aangekondigd in dit artikel onthult Dick Vestdijk het borstbeeld van zijn vader. Het krijgt een permanente plaats in de tuin van de bibliotheek aan de Voorstraat.

WvW, 30 juli 2021

Overzicht van het programma van 4 en 5 september 2021

 

Terug omhoog

Vestdijk als levensfilosoof

Harold van Dijk (1963) afficheert zich als ‘onafhankelijk onderzoeker’. Zijn achtergrond is de algemene literatuurwetenschap, afgerond met een promotie over het vrouwbeeld in Nederlands naturalistisch en realistisch proza. Ik ken hem niet, weet niet of hij al eerder over Vestdijk schreef. Zeker is dat hij zich grondig in hem heeft verdiept als levensfilosoof. Onverwacht is dit niet, alleen al om het feit dat Vestdijk behalve schrijver ook filosoof wilde zijn. Vanheste besprak in Denkende romans vormen van idealisme in het werk van Vestdijk als ‘praktisch filosoof’. In zevenentwintig pagina’s onderzoekt Van Dijk levensfilosofische sporen in Vestdijks essayistisch werk, die overeenstemmen met noties die door Friedrich Nietzsche en Henri Bergson in het begin van de twintigste eeuw naar voren zijn gebracht. Kernnotie daaruit is dat het rationalisme niet de enige bedding van het denken is, en zeker niet het totale leven vertegenwoordigt. In dit verband verwijst Van Dijk naar Vestdijks Het eeuwige telaat, waarin het denken onder controle wordt geplaatst ‘van de mens als totaliteit, met zijn levende, organische structuur, die als zodanig dit denken verre te boven gaat.’ Van Dijk ziet Vestdijk als een ‘grensganger’ tussen filosofie, psychologie en cultuurtheorie.

Van Dijk gaat op zoek naar de levensfilosofische preoccupaties van Vestdijk, om vervolgens de doorwerking en verwerking daarvan bij de schrijver te onderzoeken. Naast Nietzsche en Bergson blijkt ook Valéry een belangrijke bron voor Vestdijk te zijn. Nietzsches optimistisch ‘scheppend nihilisme’, de plaats- en tijdgebondenheid van kennis en de invloed van levensomstandigheden zijn noties die ook bij Vestdijk terugkeren. Van Bergson neemt hij het ‘élan vital’ als een scheppend, maar niet per se doelgericht levensprincipe over; een vitale kracht niet voortkomend uit een bestaansstrijd, zoals bij Darwin. Beide noties keren zich tegen ‘verstarring van het leven’, en zijn gericht op het belang van ‘duur’ (Bergson: ‘durée) in het menselijk leven als ‘een stroom van in elkaar overgaande stadia’. Er is altijd verandering. De mens is zich daarvan intuïtief bewust, eveneens een typisch Bergsoniaans concept.

Hoe verwerkt Vestdijk dergelijke filosofische noties in zijn werk? Die blijken uit zijn wijze van problematiseren en zijn literatuuropvattingen. Kernpunten van de levensfilosofische agenda keren terug in essayistisch werk, zoals een afkeer van metafysica, een voorkeur voor vitalisme en intentionaliteit. Ook zoekt hij aansluiting bij Paul Valéry, voor Vestdijk de ‘meester der antithesen’. Volgens Vestdijk hanteert Valéry de ‘eenheidsmethode’: een verwerping van elk ‘specialisme’, want ‘denken, cijferen, filosoferen, dichten, dromen zijn als menselijke functies met elkaar verbonden’. De eenheidsmethode doet recht aan het beginsel van interdisciplinariteit en aan de in ere herstelde intuïtie. Vooral in essays uit de jaren dertig spreekt een groot engagement van Vestdijk met genoemde levensfilosofen. Steeds benadrukt hij dat subjectiviteit en vorm een centraal duo vormen. In gedichten en in romans moet de vorm gevonden worden die het vitale, jeugdige élan van de geest opvangt. Dan representeren zij de fluïde levensrealiteit. Speciale aandacht besteedt Van Dijk aan De toekomst der religie. In het westen leidde het religieus verlangen tot projectie van religieuze ideaalbeelden in een verstarrend metafysisch Godsbeeld, uitgewerkt in moraal en dogmatiek. Vestdijk heeft voorkeur voor een mystieke weg dat een pendant vormt van de ‘eenheidsmethode’.

Een boeiend vertoog over denkbeelden van de (jonge) essayist Vestdijk waarvan te hopen is dat de auteur over ditzelfde onderwerp in een vervolg nog eens te spreken komt over hoe zijn levensfilosofische denkbeelden in zijn romans gerepresenteerd worden. Zoals gezegd ging Vanheste hem hierin voor wat de twee vormen van filosofisch idealisme bij Schopenhauer en Nietzsche betreft, gevat in de noties vluchten of vechten. Dergelijk onderzoek is niet zonder belang, want het toont waarom Vestdijk zeker in aanvang een levensbeschouwelijk schrijver genoemd mag worden.

Wilbert van Walstijn, 27 juli 2021

Harold van Dijk, Simon Vestdijk en de levensfilosofie in De moderne tijd, 2021, jrg. 5 no.1, 60-87

Terug omhoog

Kalender: Actueel

februari 2024
M D W D V Z Z
« jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Categorieën